“Yunanistan’da Anarşizm 1: Ataerki Karşıtı Grup” Aktarımı Kadıköy 26A Atölye’de Gerçekleştirildi

Yunanistan’ın Atina, Selanik ve Patras kentlerindeki Ataerki Karşıtı Grup’tan gelen yoldaşlarımızın Kadıköy 26A Atölye’de mücadele deneyimlerini aktardığı etkinliğimiz, özörgütlülük ve mücadele vurgusuyla başladı. Özörgütlülüğün farkındalık yaratmak ve öğrenilmişliklerimizi yeniden sorgulamak noktasındaki önemine değinildi.

Ataerki Karşıtı Grup’un nasıl kurulduğundan ve Yunanistan’daki güncel siyasi durumdan, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdikleri eylemliliklerden bahsedildi. Anarşist mücadele içerisinde ataerkiye karşı bir perspektif oluşturma ve bu noktada kadınların özgürleşmesi için yaptıkları çalışmaları anlattılar. Ardından kadın mücadelesinin nasıl bir mücadele olması gerektiğine değinilerek bu konuda siyasi ve ekonomik iktidara karşı örgütlenmenin ve dayanışmanın rolünün altı çizildi.

Son olarak dayanışmanın önemine vurgu yapan Ataerki Karşıtı Grup; İberya’dan Chiapas’a, Rojava’dan Filistin’e, Standing Rock’tan BlackLivesMatter hareketine kadar mücadele eden kadınları selamladı

.