POLSKA

Organizujemy nasze życie tak, aby sprzeciwić się kapitalistycznemu porządkowi świata.

Żyjemy w czasach kultury konsumpcjonizmu, którą narzuca globalny kapitalizm, nie mamy więc innego wyjścia, jak tylko podporządkować się jej. Kapitalistyczna hegemonia wykazała, że światowe korporacje przeistoczyły się w okrutnych morderców, którzy okradają nas z życia. Chodzi nam o porządek świata, w którym szaleństwo wywołane przez kapitalizm sprawia,że istota ludzka zostaje odizolowana od natury i traci rozsądek do tego stopnia, że zabijanie zwierząt nie stanowi dla niej wielkiego problemu. W tych okolicznościach podejmujemy działania mające na celu walkę z kapitalizmem i przywrócenie tradycyjnych wartości. Chcemy pokazać model życia, który odrzuca kapitalizm: z jednej strony, mamy wizję nowego porządku świata, z drugiej – łączymy ją w praktyce z “codzienną rewolucją” (poprzez bezpośrednie uczestnictwo).

O Grupie 26A

My, Grupa 26 A, odrzucamy kapitalizm, przez który istota ludzka zostaje wyobcowana i jest zmuszana do uczestniczenia w ekonomicznej i społecznej eksploatacji. Zamiast tego, proponujemy przestrzenną, praktyczną i gospodarczą współpracę. W szczególności, 26A odrzuca niewolnictwo i poddańczość, wspiera ofiary gospodarczej eksploatacji i tworzy nowy model oparty na solidarności, który powinien być traktowany jako klucz do wszelkich antykapitalistycznych praktyk. 26A ma swoje siedziby w dwóch miejscach w Stambule, które funkcjonują dzięki pracy wolontariuszy, których główną zasadą życiową jest solidarność. Do tych miejsc nie mają wstępu produkty międzynarodowych korporacji, a nasza siedziba funkcjonuje dzięki zbiorowej współpracy.

Café 26A:
Café 26A znajduje się w Taksim, konsumpcyjnym centrum Stambułu, w której znajduje się 6000 kawiarni i barów. Przy jej tworzeniu przez ostatnie 3 lata pracowało blisko 30 wolontariuszy. Kawiarnia serwuje potrawu i drinki przygotowywane wspólnie jako alternatywa dla produktów międzynarodowych koncernów (coca cola, fanta, Nescafe, itd.), nie dbając o zyski. Sprzedajemy produkty otrzymane dzięki międzynarodowemu i lokalnemu wsparciu (kawa od meksykańskich zapatistas, pasta pomidorowa z Antep, itd.) Kawiarnia zarabia dodatkowe pieniądze poprzez sprzedaż tych produktów. Na półkach można znaleźć też konserwy przygotowane przez wolontariuszy. Od czasu do czasu organizujemy przyjęcia, mające na celu promocję kultury wspólnoty. 26 A to także centrum kulturowe, gdzie odbywają się wystawy, pokazy filmowe i dyskusje. Poza naszymi wolontariuszami, z kawiarni korzystają też inne grupy, które potrzebują miejsca dla organizowanego spotkania.

Księgarnia 26A
Innym obszarem działania wspólnoty jest księgarnia sprzedająca używane książki w Kadikoy w Stambule. W sklepie tym sprzedawane są książki i czasopisma, gromadzone przez ponad dwa miesiące, bez uzyskania dochodu i jest swego rodzaju eksperymentem, mającego na celu popularyzację wiedzy. Księgarnię prowadzi 20 wolontariuszy, postępując solidarnie w stosunku do innych księgarni i wydawnictw. Księgarnia 26A udostępnia kserokopie czasopism, a także organizuje warsztaty i dyskusje w swoim ogródku. Sklep, w którym serwuje się wspólnie przygotowywane posiłki, jest spokojnym miejscem, umożliwiającym lekturę.
Tworzymy nowy świat w naszych sercach, tu i teraz, poprzez dzielenie się z innymi i poprzez solidarność. Dzięki stworzonym przez siebie miejscom, 26A chce znieść podział między “życiem codziennym” i “życiem politycznym”, sprzeciwiając się w ten sposób kapitalistycznemu sposobowi życia i relacjom międzyludzkim.
Współpraca w ramach wolontariatu jako alternatywa dla hierarchicznego podziału pracy:
Grupa 26A nie uznaje podziału na usługujących i obsługiwanych. Nasze działanie ma na celu ukazanie jak skutecznie mogą działać wolontariusze w różnego rodzaju organizacjach społecznych.

Wiedza o świecie jest niezbędna
Potęga wiedzy jest śmiertelną bronią, którą celuje w nas kapitalizm. Poprzez mechanizmy kontroli, kapitalizm ogramicza i czyni ofiary z ludzkich istnień, narzucając im ścisłe ograniczenia. Wyobcowana, samona jednostka ulega złudzeniu szczęścia i nie może wyzwolić się z szeregów zdesperowanych niewolników. Ich umysły z dnia na dzień tracą wrażliwość i zdolność do kreatywnego myślenia.

W rezultacie, wiedza staje się narzędziem ideologii, nigdy nie pochodzi od jednostki i służy aparatowi władzy. Tymczasem, wiedza o świecie jest podróżą, dzięki której odkrywamy na nowo nasze życie, we wszelkich jego formach. Dzięki tej zasadzie udaje nam się rozwiązać nieporozumienia pośród wolontariuszy 26A.

Grupa 26A dąży do rozwoju i przemian. Jest antykapitalistyczną organizacją działającą na rzecz kultury.
Kapitalizm ma na celu zapaczkowanie i zaetykietowanie istnień ludzkich, ekspansję konsumpcyjnego stylu życia i zarabianie pieniędzy z działalności międzynarodowych korporacji. W dzisiejszych czasach wszystko jest towarem, wszystko jest produktem. Musimy zmienić ten punkt widzenia. Te szalone czasy wymagają natychmiastowego działania, aby zwalczyć kapitalistyczny sposób patrzenia na życie. Grupa 26A dąży do stworzenia antykapitalistycznej organizacji działającej na rzecz kultury. Chce pokazać alternatywny sposób życia w tym kraju, kładąc nacisk na rozwój i przemiany. Jak powiedział anarchista Errico Malatesta: “uciśnione masy, które nigdy nie poddały się całkowicie prześladowaniom i biedzie i które dziś, bardziej niż kiedykolwiek pragną sprawiedliwości, wolności i dobrobytu, zaczynają rozumieć, że nie uda im się wyzwolić bez zjednoczenia i solidarności ze wszystkimi uciśnionymi i wyzyskiwanymi na całym świecie.”

Niech gniew uciśnionych zostanie wreszcie dostrzeżony!

26A, grupa głosząca wspólnotę i solidarność

Leave a Reply