26A Atölye Kadıköy’de “Anarşizm ve Mekanı İktidarsızlaştırmak” Aktarımı Gerçekleştirildi

Kadıköy 26A Atölye’de bugün İlyas Seyrek’in aktarımıyla “Anarşizm ve Mekanı İktidarsızlaştırmak” üzerine konuşuldu. Aktarımda ilk olarak, bireyin ve toplumun özgürlüğü deneyimleyeceği, özgür ilişki biçimlerini yaratacakları uzam olarak mekanın önemi üzerinde duruldu. Ardından devletin ve kapitalizmin mekana yönelik saldırılarını, mekanı iktidarsızlaştırmanın…

26A Atölye Kadıköy’de “Cinsiyetçilik ve Mekan” Aktarımı Gerçekleştirildi

Kadıköy 26A Atölye’de bugün Selçuk Çelik’in aktarımıyla “Cinsiyetçilik ve Mekan” başlığına yoğunlaşıldı. Projeksiyonlarımızı zaman-mekan koordinatları üzerinden devlet/baba; ana/vatan kurgusununun tezahürlerine çevirdik. Mabet mimarilerinin bilinç dışı tahayyüllerine toplumsal cinsiyet bağlamında odaklandık. Verilen kadı fetvalarının ışığında dünden bugüne kadına çizilmiş sınırları; şehitlik,…