Patika Dergi Yazıları

Kentsel Talan Projeleri Kanserojen Madde İçeriyor!

Kentsel Talan Projeleri Kanserojen Madde İçeriyor!

Devlet iktidarının ve kapitalist rant çevreleri şirketlerin “kentsel dönüşüm” adını verdiği ve özü itibarıyla kentleri soylulaştırma, kent yoksullarını ise şehirlerin merkezinden öteleme amacı taşıyan proje,2012 yılı ekim ayında resmen başlamıştı. İstanbul ,Ankara ve İzmir başta olmak üzere coğrafyamızdaki neredeyse  tüm şehirleri kapsayan  “Kentsel Dönüşüm Projesi”  kapsamında devlet, inşaat şirketleri ve bu sektörle bağlantılı şirketler önemli…

Rüzgar Neyi “Sürdürüyor”?

Rüzgar Neyi “Sürdürüyor”?

Kapitalizmin “Sürdürülebilirlik” Efsaneleri “Sürdürülebilirlik” kelimesi, son zamanlarda yaşamımızın her aşamasında artık sık sık duymaya başladığımız bir kelime oldu. “Sürdürülebilir Turizm”den tutun da “”Sürdürülebilir Enerji”ye kadar çok geniş bir yelpazeyi niteleyen bu kelime, aynı zamanda da kapitalizmin çeşitli araçlarla yaşam üzerinde yarattığı tahribatların da önüne geçilmesi için bir alternatif olarak da sunuluyor. Bugün nükleer enerjinin alternatifi…

Yalova Taş Ocakları Röportajı

Yalova Taş Ocakları Röportajı

Yalova, haritanın en küçük şehri olmasına rağmen kapitalizmin gözünden ve planlarından kaçmıyor. On tane taş ocağı, yapılması planlanan OSB ve Termik Santral projesiyle şirketlerin iştahını kabartıyor. Taş ocağının bulunduğu Güneyköy’de ise durumun farkında olanlar direnişi örgütlüyor. Güneyköy’de direnişin ilk gününden bu yana mücadelenin içinde olan Samanlı Dağları Koruma Derneği’nden Hakim Menteş ile buluşup bir röportaj…

Nükleeri Denemek

Nükleeri Denemek

Devletlerin sürekli sempatik kılmaya ve de aklamaya çalıştığı büyük enerji, güç ve para kaynakları bir yaşam için ise sürekli katliamın, felaketin eş anlamlısı haline gelmiş enerji… Evet nükleer enerjiden bahsediyoruz. Her ne kadar devletler tarafından sürekli olumlu, ihtiyaç olduğu yönünde propagandası yapılmış olsa da, bugün kimden nükleer ile ilgili bir şeyler anlatmasını istesek nükleer silahların…

Sosyal Darwinizim mi, Karşılıklı Yardımlaşma mı?

Sosyal Darwinizim mi, Karşılıklı Yardımlaşma mı?

Eski ve yeni dünyanın sayısız düşmanlarına ve çetin iklim koşullarına karşı direnebilecek kadar iyi donanımlı olmayan bu  kalabalık aile, toplumcul ruhları olmasaydı yeryüzünden silinirlerdi. Bir yırtıcı hayvan onlara yaklaştığında, pek çok grup hemen birleşir, hayvanı geri püskürtürler hatta kovarlar. Sürüden ayrılmadıkça bir atı ya da zebrayı ne bir kurt ne bir ayı ne de bir…

2’idi 4 oldu: T.C’nin Nükleer Sevdası Nereden Geliyor?

2’idi 4 oldu: T.C’nin Nükleer Sevdası Nereden Geliyor?

Nükleer’in Bu Topraklardaki Serüveni 1955’te “Atom Enerjisi Komisyonu”nun kuruluşu ile başlayan bu toprakların nükleer serüveni, 1962 yılında İstanbul Küçükçekmece’de kurulan Nükleer Araştırma Merkezi ile devam etti. Burada, TR 1 isimli deney reaktörü ile çalışmaya başlayan  T.C devleti, bir sonraki adımının da zemini oluşturmuş oldu. 1976 yılına gelindiğinde, Mersin’in Akkuyu bölgesi ilk nükleer santral için “mevki”…

Neden Çevreci Değiliz?

Neden Çevreci Değiliz?

Özel sektör olsun kamu kurumları olsun her yerde çevrecilik propagandalarıyla karşılaşıyoruz. Kendini “çevrecinin daniskası” ilan edenlerin önünü almak ise neredeyse imkansız. Şöyle bir üstünkörü bakıldığında bile artık sadece küresel çevreci örgütlenmeler, dernek ve vakıfların dilinde olmadığına şahit oluyoruz çevrecilik argümanının. Dikkat edilirse bu Greenpeace, WWF, TEMA gibi yerel ve küresel Truva atı sivil toplum kuruluşlarının…

Suyun Boru İçine Hapsi HES

Suyun Boru İçine Hapsi HES

Basitçe tanımlarsak, hidroelektrik santraller, yüksekteki suda bulunan enerjiyi, suyun aşağı düşüşünde elektrik enerjisine dönüştürme tesisleridir. Bu işlem bazen bir vadide akan akarsuyun önüne örülmüş duvarla suyu tutan bir baraj yoluyla; bazen de bir dağın yamacından akıp giden derenin boru içine hapsedilmesiyle gerçekleştirilir. Yeryüzüne çıkarılan kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakın zamanda tükeneceği endişesi kapitalizmi…

Zehirli Gaz Borsası – KYOTO PROTOKOLÜ

Zehirli Gaz Borsası – KYOTO PROTOKOLÜ

“Sürdürülebilir bir kalkınma için yenilenebilir enerji” söyleminin içeriğini gerçek manada incelemek, bugün Kyoto Protokolü ile karşımıza çıkan, ancak önümüzdeki süreçlerde bu ve benzeri birçok anlaşma ve bu anlaşmaların ‘imzalanması’ için verilecek olduğunu bildiğimiz suni mücadeleleri yorumlamak açısından, oldukça önem taşımaktadır. 1992’de Rio de Janeiro’da (Brezilya) gerçekleştirilen Dünya Zirvesi’nde kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve…

Kapitalizmin Enerji İhtiyacına “Çevreci” Bir “Alternatif”

Kapitalizmin Enerji İhtiyacına “Çevreci” Bir “Alternatif”

Kapitalizm doğası gereği dokunduğu her şeyi bir üretim nesnesine çevirme eğilimindedir. Bir kapitalist bir elma ağacına baktığında orada bir ağaç değil, bir kaç kutu elma suyu, o elmaları toplayan işçiler/makineler, o elmaların işleneceği fabrikalar, elma suyunun raf ömrünü arttıracak kimyasallar ve nihayetinde tüm bu süreçlerin işleyebilmesini sağlayacak olan enerjiyi düşünür. Bir kapitalist için konu enerji…