Ates Hücreleri Çağrısı- Yunanistan

Ates Hücreleri Çağrısı – Yunanistan

Ateş Hücreleri’nden Uluslararası Dayanışma Çağrısı1 – Ateş Hücrelerinden Uluslararası Dayanışma Çağrısı
2 – Gerasimos Tsakalos ve Panagiotis Argirou’dan Mektup
3 – Haris Hadjimihelakis’ten Mektup
-Ateş Hücreleri’nden Uluslararası Dayanışma Çağrısı- (27 Kasım 2010)

Enternasyonal Devrimci Cephe

Devrimci örgüt Ateş Hücreleri İttifakı gerillaları, aynı olayla suçlanan devrimciler ve bireyler için dayanışma çağrısıdır (Dava, 17 Ocak)

Eylemimizin bir diğer sebebi, hani şu elçiliklere ve Avrupalı liderlere gönderilen yanıcı paketler, uluslar arası çağrı yapabilmemiz içindi.

Bu nedenle yeryüzünün bütün eylem ve boylamlarına, Avrupa’dan Latin Amerika’ya, devrimci savaşımızı güçlendirme çağrısı yapıyoruz. Enternasyonal olarak örgütleniyor ve düşmanı hedef alıyoruz. Yıkıcı hareketlerin sokakları dolduruşunu ve gerilla gruplarının yeniden ve yeniden saldırışını görmek konusunda sabırsızız. Hepsi kilidi açmak ve masaya tabu ve fetişleştirme olmadan gitmek anlamına geliyor. Mitinglerde polislerin kafalarını eziyoruz, bankalar soyuluyor ve ateşe veriliyor, bombalar hükümet binalarını havaya uçuruyor, silahlar politikacıları, gazetecileri, hukukçuları ve bu dünyanın bütün koruyucularını cezalandırıyor.

Bu yolla, adım adım, dâhili iç düşman onlar için daha tehlikeli bir hale geliyor. Aynı zamanda dayanışma, o ki devrimci güçlerin en güçlü ve güvenilir silahlarından biri, daha güçlü ve koordineli bir çığlığı mümkün kılıyor. Belçika’da bir protestodaki toplu tutuklamalara misilleme olarak Yunanistan’da bombalar kuracağız ve Şili’de bir devrimci grup tutsak edildiğinde, Arjantin yoldaşların saldırılarıyla moloz içinde kalmalı. Bizim için şehit gerillalar ve tutuklamalar bir ara verme meselesi değildir, tersine, bunlar devrimci süreçleri kızıştıran güdümleyici güçler oluyorlar. Bundan dolayı Dayanışma’nın, reformun insancıl bir protestosundan çok silahlı bir inat olması gerektiğine inanıyoruz.

17 Ocak 2011’de Atina’da devrimci örgütümüzün davası görülecek. Bu davada bazı onurlu üyelerimiz, bazı devrimciler ve suçlananlarla ilişkileri yüzünden bazı anarşistler yargılanacak. Kendimizi hukuksal otoritelerin limitleri dışında tanımladığımız için mahkemede konuşmanın bir değeri yok. Esas olan, suçlanan ve bu davadan cezaevinde yatan yoldaşlarımızla dayanışmanın agresif bir ifadesini göstermektir. Bizim için, polis tarafından zinciri bırakılan insan avına ve iki arkadaşımızın son tutuklamalarına rağmen, hiçbir şey eylemimizin sürekliliğini ve evrimci seyrini durduramaz.

Savaşı sonuna kadar ilerletmek konusundaki kararımızla, Yunanistan, Avrupa, Şili, Arjantin, Meksika ve bütün dünyaya, yoldaşlara ve gerilla gruplarına, hukuksal ve Yunan otoritelere saldırı sinyali vermeleri çağrısı yapıyoruz; tabii aynı zamanda yeni şehir gerillası savaşının rehinelerine bir dayanışma selamı. Hadi bu davayı, Devrimci Savaş’ta eylemin bir başka sebebi haline getirelim!

Ateş Hücreleri İttifakı

*Buradaki metinler http://325.nostate.net adresinden alınmıştır. Tarihler başlıkların yanındadır. Çeviri Kolektifi, 2010