Dayanışma Masası


İsmail Erez Endüstri Meslek Lisesi’nde kurulan paylaşma masasına 11 sivil polis müdahalesi sonrası bir çok liseden dayanışma masaları kuruldu.
Geçen seneden beride paylaşma masası geleneğini sürdüren Behçet Kemal Çağlar Lisesi Öğrencileri bu perşembe günü Abdulmelik Yalçın’la dayanışma masası düzenlediler.
Paylaşma ve dayanışma geleneğini her türlü baskılara rağmen kararlı bir şekilde sürdürmeyi savunduk ve savunuyoruz. Kapitalizmin bencil kantin kültürüne, olduğumuz her lisede ve alanlarda paylaşmamanın doğruluğunu söylüyoruz.
Şİmdi Paylaşma Zamanı