Devletin Adaleti 17 Yaşında Katletti

Devletlerin tarihi darbeler, savaşlar, katliamlarla doludur. 38 sene önce bugün T.C devletinin katlettiği binlerce insandan birisi de Erdal Eren’dir.
13 Aralık 1980 günü 17 yaşında olmasına rağmen 11 günde yargılanıp yaşı büyütülerek idam edildi Erdal Eren.
Onun katili Kenan Evren’dir. Okullara katillerin isimlerinin verilmesi nedeni Türkiye’de okulların toplu katliam yapanları katil olarak adlandırmayan,insan öldürmeyi vatani görev, bayraktaki kanı onuru sayan insanlar yetiştirmektir. Biz sokaklarda ve yaşam alanlarımızda bu katillerin isimlerini görmek istemiyoruz. Devletin bu tabelalarla, televizyonla, ailelerimizle, ders saatlerinde bize yaptığı militarist propagandaya kulaklarımızı tıkadık ve herkes bilsin istiyoruz ki bütün devletler terörist, bütün paşalar katildir.