Eğitimin Alternatifi Olur mu ?

viewer (1)

Bir çok alanda verilen kitle eğitimi yada zorunlu eğitimin yerine bireyi daha özgürlükçü bir algıda eğitme yöntemi güden okullar ve yapılanmalar vardır. Bu yapılanmalar kendilerine bu zorunlu eğitim karşısında ve yeni bir tarz sunduklarını söylediklerinden alternatif okul veya eğitim olarak adlandırmaktadır. Bu eğitim sisteminin gören bir çok okul vardır. Bu okulların sundukları alternatif eğitimde şu ilkelere dayanır.

Eşitlik, toplumsal adalet, özgürlük (düşünce, ifade, hareket, seçim), daynışma, çoğulculuk, toplumsal duyarlılık, şiddet karşıtlığı (fiziksel, sözlü, psikolojik), ayrımcılık karşıtlığı (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik düşünce, yaratıcılık, üretkenlik, dürüstlük, öz denetim, eleştirellik, farkındalık ve empati.

Bireyi de bu ilkere göre eğitir. Birey eğitimi bu ilkere gre aldığı için düşünsel veya hayat içinde birçok alanda diğer bireylere göre daha üstün veya bilgi donanımı yüksek kişiler olurlar.

Alternatif okullarda aslında kapitalizmin beslendiği bir alandır. Alternatif okullar bireyin üzerine düşülerek bilgilerin verildiği, öz güveni tam olan ve halk kitlelerin eğitim düzeyine göre daha yüksektir. Bu da bizim yorumlarımızın dışında pratikte de böyledir. Kitle eğitimi olan zorunlu okullarda bir lisenin bitme yılı 17-18 arasında iken birçok alternatif okulda 13-14 yaşında çocuklar lise diploması alabiliyorlar.

Sundukları ilkelere bakıldığında belki de özgür bir dünya da bireye aktarabilecek bilgi ve ilişki biçimleri var. Yalnız bu ilkeleri kullanan gruplar veya bireylerin çoğu bu ilkeleri liberal bir algıda kapitalist sistemin istediği ve kapitalizmin gelişmesini sağlandıklarından dolayı bu sistemde eleştirilmesi gereke bi sistemdir. Birey burada aldığı eğitim sonun da kapitalizmin içinde hızlıca konumlanabilir. Kapitalizmin gelişmesinde kitle eğitiminin verildiği birçok insandan da bu yüzden sisteme göre daha yararlı olabilir.

Baktığımızda da alternatif eğitimin pratiklerinde kapitalist refleksleri özgürlükçü bir algıda işletiyorlar. Farklı farklı örneklerine baktığımızda bireye küçük çaplı pazarlamayı, bir şey satmayı kar koymayı öğreten örnekleri var. Örneği ise küçük sınıfların kurabiye yapıp okul içinde büyük sınıflara satıp ortan para kazanıyor olma durumudur. Tabi bu birçok zihniyete özgürlükçü gelebilir. Ama aslında bu algıyı eğiten bu okul sistemi bizim dediğimiz kapıya çıkıyor.