Haydi Sokağa Lafımızı Söylemeye – Bildiri

IMF uluslararası düzeyde kapitalizmin işleyişini düzenleyen kurumdur.IMF ikinci dünya savaşından sonra devletlerin dış borçlarını düzenlemek için kurulmuştur.Kapitalizm artık küreseldir, artık paranın vatanı yok.Kültürel farklılıkların, coğrafyanın, halkların, senin, benim kapitalizm gözünde hiçbir önemi yoktur.Artık kapitalizm küreseldir, para küreseldir, sömürü küreseldir, dünyada küreseldir.

Sorun bu kadar büyük bir kürenin geleceği ve içinde yaşayan 6 milyar insanın yaşamalarının 1 haftada belirlenebiliyor olmasıdır.Sorun kapitalizmdir.Sorun bizim yerimize hep başkalarının düşünmesi, hayatlarımızın gasp edilmesidir.Sorun öss manyaklığına kağılmak veya aile zoruyla liseyi terk edip günde 9 saat çalışmaktır.Sorun sistemin içinde yaratabileceğimiz hiçbirşeyin olmamasıdır, sorun yapabileceğimiz tek şeyin kapitalizmin bize dayattığı kabuslardan birini seçmek zorunda oluşumuzdur.

IMF istanbul’da 1-8 Ekim arasında kapitalizmin güç dengelerini belirleyecek.İş adamları anlaşacak, uluslararası ekonomi belirlenecek, Dünya Bankası ise ülkeleri kendine borçlandıracak.IMF ve DB kapitalizmi belirleyecek, küresel kapitalizm ülke politikalarını, ülke politikalarının gereksinimi olan köleleri, köle gereksinimi biz gençleri etkiliyecek.

Evet sömürü düzenin işleyişini belirleyecek olanlar 1-8 Ekim arasında İstanbul’da olacaklar
Onlar, zenginler, çalıştırma makinası bizi okumaya, çalışmaya, sınavlara girmeye mahkum edenler 1-8 Ekim arasında buradalar.

Sorun kapitalizm, çözüm reddetmektir, isyandır, karşı gelme ve paylaşmaktır.Biz bu kodomanları güle güle uğurlamayacağız.Biz 1-8 Ekimde sokaklarda bu odumanları durdurmaya çalışacağız.Bu kabusa öfken varsa senide sokaklara, isyan etmeye bekliyoruz..

Bu bildiri Lise Anarşist Faaliyet tarafından 1-8 ekim 2009 tarihlerinde yayınlanmıştır.