Hepimiz Hrant’ız Hepimiz Teferruatız!

1938 de Dersim’de ki halkı,2004’te Uğur Kaymaz’ı, 2007 de Hrant Dink’ı, 2009 da 14 yaşında ki Ceylan’ı, 2012 de Uludere ‘de ki 35 insanı katletti bu devlet. Bundan sonra da katletmeye devam edecektir. Çünkü devletin gözünde ölen insanların hiçbir değeri yoktur.” Mevzu bahis vatansa, gerisi teferruattır .“ anlayışını benimsemiş olan bir devletten katliam dışında hiçbir şey beklenemez. Bizler devlet için birer teferruatız tıpkı Hrant gibi.
19 Ocak ta 5 yıldır olduğu gibi Teferruatlar olarak yine Agos Gazetesi önüne yürüdük. Saat 13:00 da taksim tramvay durağında toplanmaya başlayan teferruatlar devleti teşhir etmek için, halkların kardeşliği söylevlerini bir kez daha haykırmak için Agos Gazetesine doğru yürüyüşe başladı. Her yıl yalnızca bugüne özel çıkartılan Ermenice ve Türkçe olarak hazırlanan binlerce teferruatlar gazetesi yol boyunca dağıtıldı. Yürüyüş esnasında: “Devlet yaparsa katliam yapar”, “Bütün devletler katildir”, “Katil devlet hesap verecek”, “1915 Katliam Dersim Katliam Maraş Katliam Roboski Katliam”, “Ceylan Önkol Teferruat, Şerzan Kurt Teferruat, Uğur Kaymaz Teferruat, Aydın Erdem Teferruat, Solin bebek Teferruat, Hrant Dink Teferruat, Hepimiz Hrant’ız Hepimiz Teferruatız” sloganları atıldı.