Köleleştiremediklerinizdniz!

Lise Anarşist Faaliyet olarak yıllardır maruz bırakıldığımız eğitim sistemine karşı sokaklardaydık. Tünel’den Galatasaray Meydanı’na gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte

“Lisede İsyan Büyüyor Anarşistler Yürüyor”

“Sınav Yalan Okul Talan, Liseliler İsyanda İsyana Devam”

“Paralı Parasız Eğitime Hayır”

“Okulda Sokakta Karneleri Parçala”

“Ne Okula Ne Sınava Eğitime Karşı LAF İsyanda”

“Köleleş-tireme-dikleri-nizdniz – Çünkü Biz LİSE ANARŞİST FAALİYET’liyiz”
“İsyan Devrim Anarşi”

“Serhildan Şoreş Anarşi”

“Biji Azadi, Biji Anarşi”

sloganlarıyla eğitim sistemine LAF’ımızı haykırdık. Eylemimizi okulsuz, eğitimsiz bir dünya için söylediğimiz marşımızla bitirdik.

 

Galatasaray Meydanı’na geldiğimizde yaptığımız basın açıklaması:

Basına ve Kamuoyuna,

Bizler ‘iyi bir gelecek’ yalanıyla eğitime maruz bırakılanlarız. Eğitim sistemi içerisinde sisteme uygun bireyler olmamız için öğretmenler, müdürler tarafından ezilenleriz. Önce lise sonra üniversite sınavlarıyla rekabete sokulan, elenen, yaşamları çalınanlarız. Bugün, devletin bize dayattığı eğitim sistemini bir kez daha deşifre etmek için buradayız.
Her yıl olduğu gibi, devletin bize layık gördüğü karneleri aldık. Bizler asgari ücret ile geçinebilmeyi devletin matematik kitaplarından değil, annelerimizden-babalarımızdan öğreniyoruz. Sınırlarla ayrılan devletlerin ezilen halkları nasıl katlettiğini, devletin tarih ve coğrafya derslerinden değil, çalınan yaşamlarımızdan biliyoruz. Kürdistan coğrafyasında bombalarla katledilen kardeşlerimizi, minibüs şoförünün tecavüz edip katlettiği Özgecan’ı ders kitaplarından değil, ezilenlerin yaşamlarından öğreniyoruz.
Fakat bizler, devletin ve kapitalizmin kendisine kalifiye elemanlar yetiştirmek için eğitim denen sistemi kullandığını çok iyi biliyoruz.
Ve bizler biliyoruz ki bu sistem bizleri köleleştirmeye çalışıyor. Sistem bizden korksun, çünkü biz sistemin bize dayattığı bencilliğe, rekabete karşı paylaşma ve dayanışmayla örgütlüyoruz yaşamlarımızı.
Ve artık sistem, bizden daha çok korksun. Çünkü biz başta eğitim olmak üzere devlet ve kapitalizme karşı mücadele eden liselileriz. Çünkü biz sistemin köleleştiremedikleriyiz. Çünkü biz Lise Anarşist Faaliyet’ liyiz.

LİSE ANARŞİST FAALİYET