Liseliler 1 Mayıs’ta Sokaklardaydı!

Lise Anarşist Faaliyet olarak 1 Mayıs’a Anarşist Devrime Faaliyete pankartıyla beraber içinde Anarşist Kadınlar, Kolektif 26A ve Devrimci Anarşist Faaliyet’inde bulunduğu Anarşist Faaliyet kortejiyle katıldık.

Toplanma süresi boyunca Kolektif 26A’nın paylaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak için kurduğu paylaşma masasının orada yaklaşık 5000 adet hazırlanmış olan sandviçleri 1 Mayıs’a gelenlerle birlikte paylaştık. Ardından 1886 yılında Chicago’ da “günde 8 saat” için sokaklara dökülen ezilenlere ve devlet tarafından öldürülen 5 anarşist işçiye selam olsun diyerek İsyan, Devrim, Anarşi sloganıyla yürüyüşe başladık. Yürüyüş boyunca ” Ekmek, Adalet, Özgürlük”, ” Heryer İsyan, Heryer Anarşi”, ” Örgütlü Bir Halkı Hiç Bir Kuvvet Yenemez”, ” Biji Azadi, Biji Anarşi” sloganlarını attık.

Arama noktalarına geldiğimizde ise her seferinde olduğu gibi patronların adaletine, onların adaletinin temsilcisi devlete, devletin tetikçileri kolluk kuvvetlerine kendimizi aratmayacağımızı belirterek polis barikatlarının önünde açıklamamızı okuduk.

Biz Liseliler şimdi içinde yaşadığımız büyük tutsaklığa karşı örgütlü bir mücadeleyi örme zamanındayız. Kapitalizmin bencilliğine karşı paylaşmayı, rekabetine karşı ise dayanışmayı büyütme zamanındayız
Bizler paylaşma ve dayanışmaya olan inancımızla, özgürlüğe olan inancımızla, devrime olan inancımızla, anarşizme olan inancımızla bir kez daha söylüyoruz; ŞİMDİ ZAMANI!

Arama noktalarında okunan metin aşağıdadır;

BİZ ANARŞİSTLER;

1886’dan beridir büyütüyoruz bu ateşi. Bu ateş işçilerin, işsizlerin, ezilenlerin ateşi. 1886’dan beri korkuyorlar efendiler; biz olmamızdan, birlik olmamızdan. Örgütlenerek gösteriyoruz sömürüye karşı birlik olmanın gücünü.
Kapitalizmin asla giremeyeceği mütevazi hayatlarımızı paylaşıyoruz ve dayanışıyoruz. Mülkiyetin kendini dayattığı bu sisteme karşı, zenginlerin ve patronların bencillik kültürüne karşı, paylaşma ve dayanışmayla.
Toprağı, suyu ve yaşamı kaynak olarak gören şirketlerin talanlarına karşı, devletin yalan kanunlarına karşı yaşamı savunarak.
Devletin bombalarıyla, silahlarıyla katlettiği halkların isyanı ve bin bir bahaneyle kapattığı ezilenlerin öfkesi yüreğimizde, devletin yasakladığı özgürlüğü haykırarak büyütüyoruz bu ateşi.
Bu barikatlarda adalet istediği için öldürülen işçilerin, bu barikatlarda katledilen devrimcilerin, bu barikatlarda isyankar halkların kanı var. Biz Anarşistler, bu yıl da devletin bu kanlı barikatlarında teslim olmayacağız. Hayatlarımızı çalan, bizlere köleliği dayatan patronların adaletine, onların adaletinin temsilcisi devlete, devletin tetikçileri kolluk kuvvetlerine kendimizi aratmayacağız.

Paylaşma ve dayanışma dolu özgür bir dünya için, örgütlülüğe olan inancımızla, devrime olan inancımızla, şimdi, şu anda olduğu
gibi her yerde haykıracağız:

Ekmek, adalet ve özgürlük için; Anarşist Devrime Faaliyetle…