Liseliler Anarşist Faaliyetle Devrime! – 1 Mayıs 2012


34 yıl önce onlarca devrimcinin katledildiği Taksim meydanında onbinlerce emekçi seslerini haykırmak Taksim meydanında buluştular. Fakat onlarca mobese kamerası binlerce polis ve çatılardaki keskin nişancıların gözetimi altında!

Saat 9 da Şişli de toplanmaya başlayan Devrimci Anarşist Faaliyet kortejiyle birlikte Lise Anarşist Faaliyet, Anarşist Kadınlar ve Mülksüzler kortejleri de, Taksim yönüne doğru yürüyüşe geçtiler.
Kortejde “Anarşist Devrime Faaliyetle” pankartıyla beraber “Ekmek, Adalet ve Özgürlük”, “Liseliler İsyanda, Kapitalizmle Kavgada”, “Hayatlarımız Çalınmadan, Hayallerimiz Buluşmalı” ve “Mülksüzler” pankartları açılarak yürüyüş gerçekleşti.

Yürüyüş Sırasında “Lisede isyan büyüyor, anarşistler yürüyor”, ” Ekmek, adalet, özgürlük”, “Üreten biziz, yöneten istemiyoruz”, “Devrimci anarşi, yıkacak devleti”, “İsyan, devrim, anarşi”, “Polis defol bu sokaklar bizim”, “Bütün polisler katildir”, “Bütün devletler katildir” sloganları atıldı.Tulum eşliğinde Herkes Barikata marşı söylendi.
Arama noktalarına gelindiğinde devletin kontrol alanına girilmeyerek aşağıdaki açıklama okundu.

1886 yılında devlet adaletini anarşistleri asarak, 1 Mayıs
meydanlarında devrimcileri katlederek, 12 Eylül işkencehanelerinde
17’lik gençleri kaybederek , 19 Aralık hayata linç operasyonunda canlı
bedenleri yakarak, dört duvara sığınan yoksulun evini başına yıkarak
göstermiştir. Bu adalet ki tarih boyunca ezilenleri asla görmedi,
feryadını duymadı, açlığı tokluğu bilmedi, farklıyı kabullenmedi,
öteki yi kendinden saymadı. Bu adalet ki isyanları, ayaklanmaları,
itaatsizleri ve özgürlük uğruna siper alanları bir bir, halk halk,
katletti.
İşte devletin adaleti budur!
Biz Anarşistler her yıl olduğu gibi bu yılda teslim olmayacağız. Arama
noktalarından geçmeyeceğiz. Biliyoruz ki bu barikatların ardında
devlet var, onun adaleti var.
Bu adalet var olan ve olacak olan tüm devletlerin adaleti. Bu adalet
teslimiyetin, boyun eğişin, yok oluşun, köleliğin adaleti.
Kavgamız adaletinden medetlenmediğimiz, Ona sığıanmadığız ve asla
kabüllenmeyeceğimiz devlete karşıdır. Kavgamız zorbalıkla
hayatlarımızı yoksullaştıran, ekmeğimizi çalan patronlara karşıdır.
Kavgamız mülkü mülk edinen zalim hırsızlara karşıdır. Kavgamız vicdanı
insandan söküp alan, paylaşmayı ve dayanışmayı unutturmaya çalışan
kapitalizme karşıdır.
Bizler bu kavgayı mücadele edenlerden ödünç aldık ve ödünç vereceğiz.
Ekmek, adalet ve özgürlük için Anarşizmde örgütleneceğiz.

Herkes Barikata Marşı
Patronsuz, Efendisiz dünya için
Devrim çoşkusuyla bu hayat senin
İsyanın seli tüm sokaklara aksın
Gözü kara yüreklerle meydanlar dolsun taşsın

Yüreğimizde, şimdi şuanda
Cesaretle büyüyor ANARŞİ
Herkes barikata
Herkes barikata
Ekmek, Adalet ve Özgürlük için