Liseliler Vicdani Retlerini Açıklıyor

Bizler kışlalara benzettiğiniz okullarınızı, tek tip kıyafetlerinizi, nizami sıralarınızı, saç-sakal uygulamalarınızı reddediyoruz. Komutanlardan farkı olmayan öğretmenlerin otoritesini, bizlere aşılamaya çalıştıkları şovenist bilgileri, milli güvenlik dersleri ve disiplin yönetmelikleri ile birer asker gibi eğitilmeyi reddediyoruz.
Bizler iktidarların ezilen halklara karşı yıllardır sürdürdükleri imha politikalarının bir parçası olmayı, ölmeyi ve öldürmeyi reddediyoruz.
Liseli Vicdani Retçiler olarak sokaklara çıkıyor, vicdani retlerimizi açıklıyoruz. Tüm liseli arkadaşlarımızıda vicdanlarının sesini yükseltmeye ve şuan askeri cezaevinde tutuklu bulunan Vicdani Retçi Muhammed Serdar Delice ile dayanışmaya çağırıyoruz.

Liseliler Sokakta, Vicdanları İsyanda!

Yer: Taksim – Galatasaray Meydanı ( Galatasaray Lisesi Önü)

Tarih: 24 Aralık Cumartesi

Saat: 14:30

Liseli Vicdani retçiler

[email protected]