“Nerede Bizim Anarşistler?” Yazısına ve Occupy’i Destekleyenlere Cevap


Radikal gazetesinde 6 Kasım 2011 pazar günü Radikal İki ekinde yayınlanan “Nerede Bizim Anarşistler?” başlıklı yazısı nedeniyle Gökçe Aytulu’ya Lise Anarşist Faaliyet Olarak aşağıdaki cevabı gönderdik.

6 Kasım pazar günü Radikal gazetesi “İki” ekinde yayınlanan “Nerde bizim anarşistler” başlıklı yazıda “Nasıl oldu da dünya ‘küresel eylem’ diye yanıp tutuşurken türkiyeden hiç ses çıkmadı?” sorusuna cevap aradığını gördük. Eee muhattap biz anarşistler olunca cevap vermek de bize düşer diye düşündük.

Öncelikle “Occupy…….” etkinliklerinden başlayalım. 15 Ekimde dünyanın birçok meydanında düzenlenen bu “küresel eylemler” eylem olmaktan çok, aslında birer sosyal etkinliktir. İnsanlar sosyal iletişim ağlarından organize olup başlattıkları bu etkinliklere katılıp muhtemelen çok beğenip, paylaşıyorlardır. Meydanlara doluşan binlerce genç “isyankar” öfkelerini meydanlarda oturarak gösterdiler. Ne mutlu bize ki isyankar öfkelerini bizim meydanlarda oturarak gösteren çok kişi olmadı.

Etkinliklerin organize ediliş tarzı son dönem gayet popüler olan türden; sosyal iletişim ağları… Bu tarz etkinliklerle insanlar hayatlarını tükettikleri ağlarda isyanlarını da bir bakıma tüketiyor, kendilerini sönümlendiriyorlar. Daha da kötüsü sanal ortamda kendini gösteren bu tüketim durumu gerçeklikte kendini gösteriyor yanılsamasına neden oluyor. Biraz açarsak “ekonomik sisteme mi öfkelendin, Eğitim sistemi canını mı sıktı, Politik yanlışlıklardan mı bıktın o zaman katıl etkinliğe birlikte meydanlarda oturalım.”
Peki ne için? Kapitalist ekonomi daha “demokratik” işlesin diyemi?, devletler vatandaşlarını daha “katılımcı” yönetsin diye mi?, okullarda daha kalifiye köleler yetişsin diye mi?
İşte bu kadar bu etkinliklerin isyanı. Zaten tutarsız da değil istedikleri taleplerle, meydanlardaki “öfkeleri”. (http://15october.net sitesinde amaçlarını birer birer yazmışlar zaten)

Yarattıkları sanal gerçeklik kadar mücadelelerinin gerçekliği. Ancak sorun bu, amaçlar ve yöntemlerin algılarda ne kadar değişiklik yarattığı… Oradaki insanlar ( Biliyoruz ki bu yığının arasında kapitalizmi yıkıp yüreklerindeki yeni dünyayı kurmak isteyenler de var. Ve bu eleştiri onlara değil) aslında talepleriyle sistemin daha iyi işlemesini sağlıyorlar. Yarattıkları bu kısa dönemli kampanya etkinlikleriyle yaşamları dönüştürmemeyi ve kapitalizmi daha yaşanabilir hala getirmeyi amaçlıyorlar.

Amaçlanan bu hedeflere yönelik bu etkinlikleri yanlış bir şekilde anarşizmle ilişkilendirmişsiniz. Bu ilişkilendirmeyi marx’tan girip adorno’dan mı çıkıp yaptınız yoksa gramsci’yi baudrillard yorumuyla mı okudunuz bilmiyoruz, çok da merak etmiyoruz doğrusu.

Yine yanlış bir şekilde türkiyedeki anarşist hareketin son dönemde ne yaptığını görmezden gelip, anarşist hareketin marjinal eylemler bütünü gibi görme yanlışlığına düşüyorsun.

Bizler yaşamlarımızda anti-kapitalist barikatlar kurarak, alanlarımızdaki iktidarı, otoriteyi yıkarak her an her dakika mücadele vermekteyiz. Ekonomik, sosyal ve politik sisteme yama olmadan devrimci bir isyan örgütlüyoruz. Yaşamlarımızın her alanını bencil kapitalist sistemi yıkmak için dönüştürüyoruz.

Bizim anarşistler nerde diye sormuşsun; senin anarşistleri bilmiyoruz ama bizler HERYERDEYİZ!

Lise Anarşist Faaliyet


Nerede Bizim Anarşistler Başlıklı Gökçe Aytulu’nun Yazısı:
http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1068692&Yazar=G%D6K%C7E%20AYTULU&Date=06.11.2011&CategoryID=99