Paylaşma Masası, Paylaşma Masasıdır!

Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi’nde liseliler bu yıl değişik bir uygulama ile karşılaştılar. Öğle arası tatilinde 12:00 – 13:00 arasında geçen yıllarda okuldan çıkabiliyorken bu yıl sadece cuma günü öğle arasında “namaz” izniyle çıkabiliyorlar. Bunun sebebinide yüksek meblağ ile ihaleye verilen yeni kantini görüyorlar. Öğle arasında okuldan çıkışlar yasaklanarak, liselilerin kantinden daha fazla tüketmesi düşünülmüş olsa gerek.

Trabzon Kanuni Anadolu Lisesi’ndeki arkadaşlarda buna karşı olarak dışarıdan kendi yiyeceklerini getirip, sınıflarında beraber yemeğe başlamışlar.
Bunu ne kadar düşünüp, organize etmişler bilemiyoruz ama bildiğimiz birşey var ki Trabzon Kanuni Anadolu Lisesinde Paylaşma Masaları kuruluyor.

Bu haber medyaya yansıdığı için haberimiz oldu. Ama biliyoruz ki kimsenin haberinin olmadığı hatta yapanların bile farkında olmadan yaptıkları Paylaşma Masaları birçok okulda kuruluyor. Okullarda bencil kantin kültürünün ele geçiremediği liseliler yemeklerini beraberce kurdukları masalarda arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Kapitalizmin bencil, rekabetçi anlayışına karşı dayanışmayı örgütlüyorlar. Bizler eminizki bu paylaşma ve dayanışma gücü çoğaldıkça sadece yemeklerimizi değil yaşamlarımızdaki bilgiyi de paylaşacağız ve bilgiyi paylaştıkça otorite ve tahakkümü ortadan kaldıracağız.

Bu yüzden Trabzon Kanuni Anadolu Lisesindeki arkadaşların aslında çok önemli bir adım attıklarını biliyoruz ve onları Paylaşma Masalarının gücüyle selamlıyoruz.

Behçet Kemal Çağlar Lisesi – Paylaşma Masasından..