Tekel İşçisi Yalnız Değildir!


Bu sömürü düzeninde haklarının yok sayılmasına karşın Tekel işçileri direniyor.
72 gündür devletin tüm baskılarına rağmen işçiler ve aileleri direnişlerinden vazgeçmiyorlar.

23 Şubat günü saat 12:30 da Beyazıt Meydanında toparlanan;Devrimci Demokrat Yurtsever Gençliğin düzenlediği eyleme Lise Anarşist Faaliyet “Allah patronların belasını versin”, “Tekel işçisi yalnız değildir”, “Okul köle imal” eder yazılı dövizleriyle katıldı. Laleli’den Beyazıt meydanına yüründükten sonra hem Kürtçe hem Türkçe yazılan basın açıklaması okundu.Türkçe sloganlarla beraber Kürtçe sloganlarda atıldı.