Genç işçiler, kapitalist sistemde en çok sömürülen işçilerin başında geliyor. Genç işçiler, aynı işte uzun süreli çalış(a)madıkları için özellikle hizmet sektöründe en angarya işler kendilerine yaptırılıyor. Esnek çalışma