Hafızalara taze deltalara su: Cin Ayşe

Cin Ayşe Fanzin’in editörü Anita Sezgener

2008 yılında Anita Sezgener editörlüğünde çıkmaya başlayan Cin Ayşe, kadınların kültür-sanat-edebiyat fanzini. Son sayısında belli bir duyarlılığı gözeten erkeklere de -çok sınırlı da olsa- yer vermeye başladı. Cin Ayşe fanzin, LGBTT bireylere her daim açıktır ve görünürlüklerini önemser.

Cin Ayşe’nin belirgin amaçları var. Bunlardan ilki, kadınların yazdıklarına sansürsüz, genel ahlâkı dışarıda bırakarak görünürlük kazandırmak; kadının tarihin dışına bırakılmışlığına, itilmişliğine sekte vurmak. Amaçlardan bir diğeri de, kaz(ı)ma işlemi yapmak. Bu kazı çalışmasının en temel amacı kadının, eril anlayışla kurulu sanat tarihindeki yerini yeniden teslim etmek. Tarihin içinde bir kazıma işlemi gerçekleştirmek için belirli dosyalar hazırladı Cin Ayşe: “Kadınların Dada’sı”, “Beat kuşağı kadınları”, “Kadınların Sürrealizm’i” ve “Art Brüt Kadınları”. Ayrıca,”Beden” ve “Yas” gibi tematik sayıları da var.

Cin Ayşe, fanzin ruhunda, dergi oylumundadır. Var olan ve var olagelmiş sanat ortamlarında ve kültürün köşesinde bucağında kalmış, unutulmuş üretim alanlarında kadın yaratıcının durumuna yeniden ışık tutmayı amaçlar.

Cin Ayşe’nin 8 Mart’ta hazırlanan 9. sayısı çok sevgili Pınar Selek’e adandı ve bu sayının dosya konusu “Kadınların Fluxus’u”.

Yazışma adresi: [email protected]
Blog adresi: http://cinayse.blogspot.com/