Bebeklere Süt UHT’li Mama GDO’lu

29 Mayıs günü Resmi Gazete’de de yayınlanan GDO yönetmeliğinde değişiklik ile Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığınca, tüm bebek mamalarında GDO kullanımını serbestleştirdi.

Geçtiğimiz aylarda bebek maması üreten ve en bilinen şirketlerden biri olan Milupa’nın “Milupa Aptamil Sütlü Tahıl Karışımı”nın raflardan alınmış ürünlerine yapılan analizlerde GDO tespit edilmişti. Ardından şirket ve ürünle ilgili Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı “söz konusu bebek mamasının GDO analizi yapılmış, GDO tespit edilmediğinden ithalatına izin verilmiştir. Ancak piyasa denetimlerinde GDO tespit edildiğinden bebek mamaları toplatılmış, firma hakkında yasal süreç başlatılmıştır” diyerek bir açıklamada bulunmuştu.

Bunun üzerinden çok geçmeden 29 Mayıs günü Resmi Gazete’de de yayınlanan GDO yönetmeliğinde değişiklik ile Bakanlık, tüm bebek mamalarında GDO kullanımını serbestleştirdi.

Biyogüvenlik Kanunu’nun “yasaklar” başlıklı 5. maddesinde GDO ve ürünlerinin, bebek mamaları ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması yasaklanmıştır. Yasadaki bu düzenlemeye rağmen yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu yasak delinmiştir. Bu yasağı delmek içinse Bakanlık, yasada tanımı olmayan bir kavramı yönetmeliğe koymuştur; GDO Bulaşanı.

Kısaca Bakanlık şunu demek istemektedir; Türkiye’de Biyogüvenlik Kurulu bugüne kadar sadece hayvan yemi ihtiyacına yönelik ürünlerde bulunan GDO’lara izin vermiştir. Bu GDO’lara Biyogüvenlik Kurulu izin verdikten sonra, aynı gen insan ürünlerinde de çıkarsa, ürünün piyasada kullanılmasına izin verilecektir. Bu düzenleme Biyogüvenlik sistemine tamamen aykırı olsa da.


Yani bu yönetmelikle hayvan yeminde bulunan gen, eğer ki bebek maması dâhil diğer gıdalarda da bulunursa, bunlar tüm ürünün binde dokuzunun altındaysa bu ürünlere izin verilecektir. Hem de ister üretim aşamasında, isterse de paketleme, nakliye, ambalaj aşamasında GDO bulaşmış olmasına bakılmaksızın. GDO’lu olarak üretilen bir ürünü bile, binde dokuz eşiğinin altında denilerek, GDO’lu olmaktan çıkarmanın yolu bulunmuştur.

Bu serbestliğin asıl amacıysa Milupa gibi gıda sektöründe para uğruna sağlığımızla oynayan şirketleri kurtarmak, tüm gıdalarımızda en başta bebek mamalarında GDO’yu serbest hale getirmektir.