Yaz Saati Uygulaması Sürekli Hale Getirildi

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen yaz saati sürekli hale getirildi. İlgili düzenleme dün TBMM’de kabul edildi.

İleri yaz saati uygulaması, yasayla sürekli hale getirildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Torba Kanun’un 6. maddesinde yer alan düzenleme dün kabul edildi. 26 Aralık 1925 tarih ve 697 sayılı ‘Günün Yirmidört Saat Taksimine Dair Kanun’un 2. maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu’na bir saati aşmamak koşuluyla ileri saat uygulama yapma yetkisi verildi.

Daha önce Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun süresiz olarak bu tür bir uygulamaya karar verme yetkisinin olmadığını, bunun yasayı değiştirmek anlamına geleceğini bildirerek yürütmeyi durdurma kararı vermişti.