Meclise Göre Katliama Katliam Demek ”Yaralayıcı”

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, 28 Aralık 2011’de devletin Roboski’de gerçekleştirdiği 34 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın araştırılması için meclise sunduğu önerge ”kaba ve yaralayıcı” olduğu gerekçesiyle işleme konulmadı.

Aycan İrmez’in 21 HDP milletvekilinin imzasıyla sunduğu önerge, Roboski Katliamı’ndan sonra yapılan komisyon çalışmalarının yetersiz olduğundan bahsediyor ve meclisin araştırma yapmasını talep ediyor.

Ancak Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, önergeyi TBMM içtüzüğü madde 67’ye dayandırarak iade etti. Madde 67’ye göre başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözlerin varlığı halinde söz konusu yazı veya önerge sahibine geri gönderiliyor.

Önerge içinde geçen ; ”katliamlar”, ”katledilenler”,”Roboski katliamı” gibi gerçekleri işaret eden ifadeler, meclise göre ”kaba ve yaralayıcı”.