Direnişte Yerel, Devrimde Küresel: El Lokal Kolektifi

El Raval Kültür Derneği Lokali kısa adıyla El Lokal, 1987 yılının Ekim ayında kuruldu. Ateneo Libertario del Poble Sec’den (Özgür Kütüphane) ve Barrio Chino’dan (Çin Mahallesi) gelen bir grup insan tarafından oluşturulan mekan, kent merkezinde mücadele ve direnişin bir buluşma noktası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. El Lokal, kolektifin gönüllüleri tarafından “yeni projelerin oluşturulması ve denenmesi için alternatif materyallerin oluşturulması ve özgürlükçü bir kültürün yaygınlaştırılmasında bir araç” olarak tanımlanıyor.

Kuruluşundan günümüze devlet dışında bir alternatifin kurulabileceğine olan inançla hareket eden kolektifin amacı, adaletli ve özgür bir topluma özyönetim ve isyanla ulaşmak. Kolektif gönüllüleri El Lokal’in, hem mahalledeki hem de şehrin geri kalanındaki, hatta imkanlar dahilinde dünyadaki mücadelelerin dahi hizmetinde olması gerektiğine inanıyor. El Lokal kendi içerisinde farklı yönelimlerden gelen ancak ortak ilkeler dahilinde birleşmiş birçok grubun parçası olduğu genel bir işleyişe sahip.

Kolektif ayda bir kez mekanın işleyişi ve yapısı hakkındaki meseleleri görüştüğü bir karar alma toplantısıyla işletilir. Bunun yanında gündelik yaşamı etkileyen her konuda fikir paylaşımı ve hızlı kararlar için de sık sık bir araya gelinen toplantılar organize edilir.

El Lokal, üretilen materyallerin dağıtımı için organize ettiği konserlerden faydalanır. Vakıf veya yardım kuruluşlarından destek almadan kendine yeterlilik ve süreklilik ilkesiyle yoluna devam eden kolektifin açık tutulması için ise her gün farklı bir grup inisiyatif alıyor.

“Sıfırdan bir işe başlamanın ve beş parasız mücadele etmenin zorluğunun bilincindeyiz” şeklinde konuşan El Lokal gönüllüleri, diğer gruplarla ve şehirlerinde mücadele eden hareketlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Kolektif, etkinlikler ve toplantılar için ayrı bölümlere sahip. Konserler için bir sahnesi, kitap ve müziğin değiş tokuşu ile satışı için de bir dükkanı bulunmakta. Uzun süredir bulunduğu yerde faaliyetlerine devam eden El Lokal kolektifi, toplumsal muhalefet içerisinde yer alan farklı nesillerin bir buluşma noktası haline gelmiş.

Alternatif materyallerin her zaman yayın ve dağıtımını bir karşı koyuş, bir eylem olarak değerlendiren El Lokal, bugüne kadar birçok önemli çalışmaya ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. 2009’daki çözülüşüne kadarki süreçte Barselona’da çalışmalar yürüten Zapatista İsyanı ile Dayanışma Kolektifi’ne ev sahipliği yapmış. 1994-2009 yılları arasında çıkarılmış isyana dair hemen hemen bütün yazılı kaynakların bulunduğu kütüphanesiyle bu alana yoğunlaşmak isteyenlerin ilk başvuracağı nokta haline geliyor.

Mücadeleyi dört duvar arasından çıkarmak isteyen kolektif gönüllüleri, Raval Mahalle Meclis’lerinde bir araya geliyor, bölgedeki isyanlara mahalleyi taşımak için aktif bir sorumluluk hissettiklerini söylüyor.

Kolektife ellokal.org adresinden ulaşabilirsiniz.