OHAL Komisyonu 12 Bin Dosyayı Karara Bağladığını Açıkladı

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugün KHK’lerle düzenlenen işlemlere yapılan itiraz başvuruları hakkında açıklama yaptı.

Komisyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün (13 Nisan 2018) itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 108 bin 660.

22 Aralık 2017’de karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından bugüne dek verilmiş olan karar sayısı ise şöyle:

* Başvurusu bulunan kişilerden KHK ile iade olanlara ilişkin verilen 1990 ön inceleme kararı,

* Başvuru dosyaları üzerinden verilen 310 kabul, 9 bin 700 ret ile 10 bin 10 inceleme kararı,

* Toplam 12 bin karar. Komisyon, incelemesi devam eden başvuru sayısının da 96 bin 660 olduğunu açıkladı.

Komisyon, kararların sonuçlarıyla ilgili de şu bilgilendirmeyi yaptı: “Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara ivedilikle gönderiliyor. “Başvurusu kabul edilen kişiler, ilgisine göre Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanacak.”

“Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir.”