Tutsak Esra Arıkan Açlık Eylemini Kazanımla Bitirdi

Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde bulunan Esra Arıkan, hastaneye sevkinin engellenmesi ve taleplerinin hapishane idaresi tarafından yok sayılmasına karşı 29 temmuz tarihinde açlık eylemine başlamıştı.

Arıkan, açlık eylemine başladıktan sonra talepleri doğrultusunda Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada cinsiyet uyum ameliyatını gerçekleştiren doktor tarafından yeniden muayene edilen Arıkan’ın tedavi süreci başladı. Arıkan’ın sağlık koşulları açısından yapılması gereken düzenlemeler doktor tarafından hapishane idaresine iletildi ve Arıkan’ın odasında gerekli düzenlemeler yapıldı.

Hastaneye sevki sonrasında hapishanenin 1. müdürüyle de görüşen Arıkan, 2 Ağustos Cuma günü açlık eylemini kazanımla sonlandırdı.

Esra Arıkan, yaklaşık 2 aydan bu yana, idrar yollarındaki sıkıntının tedavisi için cinsiyet uyum ameliyatı olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmeyi bekliyordu ancak hapishane idaresi tarafından sevki gerçekleştirilmemişti. Esra, avukatı ile yaptığı görüşmede hapishanenin keyfi uygulamalarına ve yasaklarına karşı başlattığı açlık eylemini, talepleri karşılanana kadar sürdüreceğini belirtmişti.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Esra Arıkan’ın avukatı Gökhan Soysal ise bu tedavinin gerçekleştirilmesi için Esra’nın birçok defa müdürlerle görüşmek istediğini ancak bu isteğine hiçbir şekilde karşılık bulamadığı için açlık eylemine başladığını aktardı. Bakırköy Kadın Hapishanesi’nde birçok sorun yaşandığını, mektupların ve dilekçelerin ilgili yerlere iletilmediğini veya çok geç iletildiğini aktaran Av. Soysal bu durumun çözümü için iletişim kanallarının açık olması gerektiğini belirtti. Ancak tutsakların yaşadıkları sorunların çözümü için hapishane yönetimiyle görüşme isteklerinin çoğu zaman karşılık bulmadığını ekleyen Soysal bu nedenle tutsakların açlık eylemi yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Esra Arıkan hakkında birçok haber çıkmasının ve hapishane yönetimine ulaştırılamayan mektupların idari makamlara gönderilmesinin de olumlu etki yarattığını belirten Soysal dayanışmanın öneminin bir kez daha öneminin görüldüğünü belirtti.

Kaynak: Anarşist Kadınlar