Zerzevan Kalesi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne Girdi

Amed/Çinar sınırları içerisinde yeralan Zerzevan kalesi UNESCO dünya mirası geçici listesine girdi.

Ortaya çıkarılmış son Mithras Tapınağı’na sahip olan ve Roma’nın doğu sınırındaki ilk tapınak olma özelliğini taşıyan Kalenin tarihi, Asur dönemine (MÖ 882-611) kadar gidiyor. Roma döneminde, MS 3’üncü yüzyılda ise askeri yerleşim inşa edildi.

Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (MS 491-518) ve Justinianos I (MS 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.