Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Yargı Koruması Altında

Metin Feyizoğlu’nun başkanlığı kaybedeceğine kesin gözüyle bakılan Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) genel kurul yapılmasının önüne geçildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddeden Türkiye Barolar Birliği (TBB) kararının yürütmesini durduran Ankara 5’inci İdare Mahkemesi’nin kararını kaldırdı.

Yaşadığımız toprakların en büyük baroları olan Adana, Antalya, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Van barolarının başkanları, Avukatlık Kanunu’nun 115’nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Türkiye Barolar Birliğine olağanüstü genel kurul çağrısında bulunmuş ve TBB Yönetim Kurulu kanunlara aykırı olarak baroların genel kurul talebini 8 Kasım 2019’da reddetmişti.

Adana Barosu avukatlarından TBB delegesi Yurdagül Gündoğan, TBB Yönetim Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmış ve dava sonuçlanmadan olası zararların önüne geçilmesi için Ankara 5’inci İdare Mahkemesi, TBB’nin olağanüstü genel kurula gitmeme kararını hukuka aykırı bularak 10 Mart’ta yürütmesini durdurmuştu.

TBB ise yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara itiraz etti. Daire, TBB’nin itirazını kabul ederek, Ankara 5’inci İdare Mahkemesince verilen kararı kaldırdı ve yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Gerekçede, skandal bir bahaneyle “davacının dava konusu işlemin iptalini istemesi için işlemle arasında bir menfaat ilişkisinin bulunduğundan söz edilemez” denildi.

Genel kurulun yapılıp yapılmayacağı davanın sonunda kesinleşecek. Ancak bu gerekçe kabul edilirse davanın da reddedileceği açık.