Sağlık İşçilerinin Eylemine Polis Saldırdı

Sağlıkçılar, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde “Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun” diyerek eylem gerçekleştirmek istedi. Polis eyleme saldırdı.

Sağlık meslek örgütleri, Çemberlitaş tramvay durağında buluşarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürümek istedi. Polis ise, her zamanki gibi eylemi engellemek için , kongrelerde uygulamadığı, “yasak” bahanesini uyguladı. Sağlıkçıların çevresini abluka altına alan polis, sağlıkçılara saldırdı.

Polis saldırısına rağmen eylemlerini gerçekleştirmekte kararlı olan sağlıkçılar, basın açıklamasını Çemberlitaş’ta okudu.

Ortak açıklamayı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç okudu. Yeni kısıtlamalar adı altında alınan önlemlerin iktidarın pandemi sürecine dönük bilimdışı bir anlayışın ürünü olduğunu aktaran Kılıç, “Alındığı söylenen önlemler, ölümleri durdurmayacak, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlu koşulları değiştirmeyecektir. Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı toprağa veriyoruz. Her gün ortalama bir ilimizin nüfusu kadar yurttaşımızı hasta eden pandemiyle ve pandeminin kötü yönetimiyle karşı karşıyayız. İktidar bilimin, meslek örgütlerinin sesine kulağını tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun kararları uygulamaktadır. Bu tedbirler paketi halkı oyalama paketidir” diye konuştu.