Gündelik

Mutsuzluğa Sıkıştırılıyoruz

Mutsuzluğa Sıkıştırılıyoruz! Saat uygulamaları, günışığından daha çok yararlanmak içindir. Uygulama kapsamında saatler periyodik olarak genellikle ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbahar aylarında bir saat geri...

Gerçekten Gerçek

Gerçeğin Anlamsızlaştırılmasıyla Sıkıştırılıyoruz! Gerçeğe duyulan güven azaltılırken, yalanlar manipülasyonla iktidarın iletişim biçiminin gerçeği oluyor. Gerçek, titizlikle saklanarak, bozularak, anlamsızlaştırılarak; bireyler ve toplumlar kendi yaşamlarından uzaklaştırılıyor;...

Deliriyoruz

Yaşadığımız kapitalist sisteme uyumlu değiliz. Onlar bu uyumsuzluğa delilik diyorlar biz ise bu uyumun bencillik, rekabet, asla sonlanmayacakmış gibi çalışmak,beton duvarların, tekerlekli taşıtların, ışıklı ekranların...