Vicdani Retçi İnan Suver için basın açıklaması ve bildiri dağıtımı

14 aydır hapiste olmasına rağmen “Ben bir suç işlemedimki neden cezaevindeyim” diyerek direnişini sürdüren ve şu an Balıkesir-Kepsut Cezaevi’nde hapiste olan İnan Suver’in son durumunu ve AİHM’in son kararını değerlendirmek üzere bugün İHD İstanbul Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Barış İçin Vicdani Ret Platformu ve İHD İstanbul Şubesi Cezaevi ve Vicdani Ret Komisyonu tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşmacılar ve insan hakları savunucuları, Süver’in fiziki ve ruhsal sağlığını iyi olmadığını belirterek, derhal serbest bırakılmasını istedi. Toplantı sonrasında Galatasaray Meydanı’na yüründü, stand açıp, el ilanı dağıtıldı.

Barış İçin Vicdani Red Platformu’ndan Merve Arkun, vicdani retçi İnan Süver’in 9 Ağustos’tan bu yana açlık grevinde olduğunu ifade etti, Süver’in cezaevi koşullarına dikkat çekti. Süver’in siyasi tutuklularla kalmadığını, baskı ve linç tehdidi altında yaşadığını belirten Arkun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vicdani ret hakkını tanımamasından dolayı, Türkiye’yi defalarca mahkum ettiğini hatırlattı.

Mazlum-Der İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Av. Mahir Orak, vicdani reddin insan hakkı olduğunu vurguladı, Mazlum-Der’in askerlere yönelik hak gasplarına ve kötü muameleye ilişkin bir dosya çalışması yaptıklarını duyurdu.

‘İNAN SÜVER’E ÖZGÜRLÜK’
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği adına yapılan konuşmada, İnan Süver’in kötü muamele sebebiyle fiziki ve ruh sağlığının bozulduğunu, Süver’in tekrarlayan epilepsi nöbetleri yaşadığı belirtildi. TODAP adına katılan temsilci, “Vicdani retçilere ‘kişilik bozukluğu’ tanısı koymak suretiyle onların politik duruşlarını psikolojize eden devlet, askerlik ve cezalandırma süreci sonrasında ruh sağlığı bozulan İnan Süver’in yaşadığı ‘ruhsal travmayı’ ise görmezden gelmektedir” dedi. TODAP temsilcisi, İnan Süver’in gerekli ruhsal tedaviyi almasını, psikolojik durumu göz önünde bulundurularak tüm cezalarının kaldırılmasını, vicdani reddinin tanınmasını ve özgür bırakılmasını talep etti.

Dayanışma