Dehak’lar varoldukça hepimiz Kawa’yız

Dehak’ın iktidarına karşı Kawa’nın isyanından bu yana newrozlar Kürt halkı için iktidarlara başkaldırının şenliği olagelmiştir. Onyıllardır da tüm Mezopotanyada Newrozlar, devletlerin zulmüne karşı ezilen Kürt halkının isyanının sembolü olageldi. Newroz ateşi tüm iktidarları yakacak kadar büyüyene kadar newrozun ateşi isyanın ateşi olarak kalacak.

Sokak