Devrimci Anarşist Tutsak Umut Fırat Süvarioğulları Açlık Grevinin 35. Gününde

umut fırat

“Dün yaşadığım ülkede tanklarla toplarla bombalanıp yakılan yıkılan kentler, öldürülen yüzlerce insan, yaralanan ve evsiz kalan binlerce yaşlı, genç, çocuk, kadın ve erkek için göz yaşları dinmemiş, öfke yatışmamışken; tüm bunların failleri kahramanlar olarak gösterilip madalya verildiği görüntüler hafızamızda canlıyken; kentleri yakıp yıkan, insanları öldüren tank ve uçaklar 15 Temmuz’da Ankara ve İstanbul’u hedef aldığında, dünün kahraman failleri bir gecede hain ilan edildi.  Binlerce insan hapishanelere dolduruldu, on binlercesinin görevlerine son verildi.

Devletin zirvesindeki iktidar mücadelesinin dışa vurumu olan karşılıklı darbe pratiğinde devletin kirli yüzü açığa çıktı. Askeriyle, polisiyle, anayasa mahkemesinden yargıtayına, sözde bağımsız hakimleri, savcılarıyla ve tüm bürokrasisiyle devletin içinde kümelenen çeteler, tarikatlar, cemaatler ve bunları kendi iktidarları için kullanan, ittifak yapan, ırkçı, milliyetçi, dinci ve mezhepçi 15 yıllık iktidardaki hükümetle ilişkileri deşifre oldu. Ancak, yaşananların tüm sorumlusu kendisi olmasına rağmen iktidarını daimi kılmak için karşı darbesini örgütlemeye başlayan hükümet sermaye değişikliği için şirketlere, düşünce değişimi için gazete ve televizyonlara, siyaset değişimi için belediye ve partilere kayyum atamaya, bütün toplumsal muhalefeti sindirip bastırmaya hız verdi. Bir taraftan KHK’lerle ülkeyi yönetip diğer taraftan elinde savaş borazanıyla manipüle ettiği yığınları peşi sıra sürükleyerek kendi iktidarı, hırsları ve çılgınlıkları için bir bütün coğrafyayı kan deryasına çevirmek üzere.

Ben bir insan, Devrimci Anarşist, Vicdani/Total Retçi, hayatının 23 yılını zindanın karanlığında aydınlık bir hücrede geçirmekte olan bir birey olarak tüm bu yaşanan ve yaşatılanların faili kapitalist, devletçi, milliyetçi, dinci ve mezhepçi, erkek egemen iktidar yapısının tüm unsurlarını, bunların sorumlusu görüyorum. Öncesi ve sonrasıyla tüm bunlara dikkat çekmek, yeni mücadele biçimleri ve toplumsal muhalefetin örgütlenmesi gerektiğini vurgulamak, kendi siyasi, ahlaki ve vicdani tavrımı yansıtmak için açlık grevine başlıyorum.”

 

9.11.2016 tarihinde İzmir Buca Kırıklar Hapishanesi’nden, İzmir Yenişakran 4 Nol’u T Tipi Hapishanesi’ne ”sürgün sevki” yapılan Devrimci Anarşist tutsak ve Anarşist Meydan Gazetesi yazarı Umut Fırat Süvarioğulları açlık grevinin 35. gününde.

Devletin baskı ve zulüm mekanı zindanlarda yaşananlar düşünüldüğünde, OHAL süreciyle beraber gerçekleşen değişim ve yaşananlar sürpriz değildir. Devrimci Anarşist tutsak Umut Fırat, kabul işlemleri sırasında çıplak üst aramasına maruz bırakılmış, irade dışında bedenine dokunulduğu için direnmiş, direnmesinin karşılığında iletişim cezası almıştır. Devrimci Anarşist kimliği görmezden gelinerek, 14 kişilik odalara 19 kişi yerleştirilerek, parçalanmış kanlı yataklarda yatmalarına zorlanarak, karakoldaki nezarethane koşullarında tutsakların yıllarca kalması dayatılmıştır.

OHAL sürecinde atananların bürokrasiye ve yoksunluğa boğduğu, zindan içinde zindan yarattığı, açık ziyaretlerin 2 ayda bir ve 45-50 dakika olduğu, dilekçelerin yok sayıldığı, psikolojik baskı ve işkencenin sürekli bir şekilde devam ettirildiği koşullarda devrimci tutsaklar yaşamaya devam ediyor.

Bugün Devrimci Anarşist tutsak Umut Fırat Süvarioğulları’nın maruz kaldığı koşullar, OHAL sürecinde tüm devrimci tutsakların maruz kaldığı koşulardır. Devrimci Anarşist kimliğini savunmak ve sürdürülebilir yaşam koşullarını oluşturmak için açlık grevinin 35. gününde olan Umut Fırat Süvarioğulları tüm bu koşullara karşı mücadelesini sürdürüyor, mücadelesiyle özgürleşiyor.

Mücadelesini selamlıyoruz.

Devrimci Yürekler Yıkılacak Hücreler!

Umut Fırat Özgürleşiyor!

Sokak