Dünya Bankası ofisi önünde eylem: DEFOLUN!

İstanbul Ahali’nin de bileşeni olduğu İMF-Dünya Bankası Karşıtı Birlik, Dünya Bankası’nın ofisinin olduğu Levent’teki Kanyon önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Eylemde okunan bildiri şöyle:

IMF-DÜNYA BANKASI; DEFOL!

IMF-DB toplantılarına sayılı günler kaldı. Bugün buradayız çünkü dünya halklarına yıkım politikalarının tartışılacağı ve kararlar alınacağı toplantılara izin vermeyeceğiz. Yapacakları her toplantının takipçisi olacağız. Merkez Bankası önünde başlattığımız tepkilerimizi bugün burada yarın kongre havzasının dört bir yanında yükselteceğiz. Nasıl ki onlar dünya halklarının yaşamını hiçe sayıyorlarsa bizler de, onlara İstanbul’u dar edeceğiz. GEÇEMEYECEKSİNİZ!

Toplantılarında krizden kurtuluş yolları arayacak olan emperyalistler ve bağlı kuruluşlar şimdiye kadar yaptıkları toplantıların hiçbirinde dünya halklarına refah getirmemiş tersine, daha fazla yoksulluk, işsizlik ve sefalet getirmiştir. İstanbul’da yapılacak toplantılarda diğerlerin bir benzeri olacaktır. Kriz nedeniyle başta emperyalist ülkelerde olmak üzere üretim daralmasına gidilmesi sonucu milyonlarca işçi işten atıldı. Krizin faturası işçilere ve emekçiler fatura edildi. Yoksulluğun derinleşmesi sonucu insanlık sefalete sürüklendi.

Emperyalist-kapitalist sistemin en sadık ve işbirlikçisi AKP hükümeti de aynı politikaları işçi ve emekçi halkımıza uygulaya geldi. Açtığı paketlerle sermayeyi kriz karşısında mağdur etmeyen hükümet, bugün de milyarlarca parayı toplantıların yapılacağı salonlara harcadı. AKP hükümeti ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, aynı hassasiyeti selden kaynaklı insan kaybı ve hasar karşısında göstermedi. Göstermez, çünkü onların politikalarında insan yaşamına yer yoktur.

İstanbul’da yapılacak toplantıların bir benzeri bugün, ABD’de G–20 liderler zirvesi olarak yapılıyor. 24–25 Eylül tarihleri arasında Pittsburg’da yapılan zirvede, “ekonomide denge” başlığı altında finans kapitalin krizine çareler aranacak. Krizle birlikte global büyümenin motoru hangi ülke olacağı belirlenecek.

Pittsburg’da G-20 zirvesine sadece emperyalistler hazırlanmıyorlar. Antiemperyalistler de günler öncesinden hazırladıkları eylem programları doğrultusunda sokakları ve alanları kuşattılar. Bildiğimiz gibi 1999’dan bu yana emperyalistler dünyanın neresinde bir araya geldilerse orada ezilenlerin öfkesiyle karşı karşıya kaldılar. Yaptıkları tüm toplantılar, zirveler uluslar arası direnişlerle, eylemlerle kuşatıldı. Adaya kaçtılar kurtulamadılar, dağa tırmandılar kurtulamadılar, gittikleri her yerden ayak takımının ayak seslerini işittiler.

IMGA0113

Şimdi de İstanbul onları karşılamaya hazırlanıyor. Onlara layık bir karşılama töreni hazırlayacağız. Dünya emekçilerine yoksulluğu, açlığı reva görenler nasıl bir karşılamayı hak ediyorsa biz de onları öyle karşılayacağız. Dünyanın birçok ülkesinden antiemperyalist de bizimle birlikte İstanbul’da IMF ve Dünya Bankası’na karşı sokaklarda olacak.

Bu toprakların antiemperyalist direniş geleneğine çarpacak efendilerin planları. Deniz gezmişlerin 6. filoya karşı eylemleri, NATO zirvesine karşı verilen mücadele feyiz kaynağımız olacak.

Dünya Bankası’nın önünde onlara bir kez daha sesleniyoruz. İstanbul’u onlara dar edeceğiz!

IMF VE DÜNYA BANKASI KARŞITI BİRLİK

Sokak