Mezopotamya Sosyal Forumu’nda Yaşamın Yeniden Yapılandırılması Tartışıldı

Mezopotamya Sosyal Forumu’nda bugün, Dicle-Fırat Kültür Sanat Derneği ve Devrimci Anarşist Faaliyet “Ortadoğu’da Demokratik Komünal Kültürün Gelişimi ve Yaşamın Yeniden Yapılandırılması” başlıklı bir panel gerçekleştirdi.

Dicle-Fırat Kültür Sanat Derneği adına konuşan Erol Balcı, Ortadoğu’daki komünal kültüre ilişkin bir konuşma yaparken diğer konuşmacı Hazal Peker ise Ortadoğu coğrafyasındaki tanrıça kültürünü değerlendirerek, komünal kültürü feminist-ekolojik bir bakış açısıyla ele aldı.

Devrimci Anarşist Faaliyet adına konuşma yapan Davut Erkan öncelikle devlet ve kapitalizm ilişkisinin çözümlemesini yaparak; yaşamın yeniden yapılandırılmasında otoriter, hiyerarşik ve tahakküm içeren tüm ilişki biçimlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine değindi. Bu yeniden yapılandırma sürecinde mücadelenin bütünlüklü bir şekilde olması gerektiğini söyleyen Erkan, dolayısıyla bu mücadelenin hem devlete hem de kapitalizme karşı sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

DAF adına konuşan bir diğer konuşmacı Deniz Erbak ise tarih boyunca deneyimlenmiş, yaşamın yeniden yapılandırılması süreçlerine değindi. Komün ve kooperatif oluşumlarından bahseden Erbak, 1936 İspanya Devrimi’ni ve Ukrayna’daki Mahnovşçina deneyimini örnek göstererek tarih boyunca deneyimlenmiş ve bu topraklarda deneyimlenmekte olan komün ve kooperatiflerden bahsetti.

Panel, iktidarın, otoritenin, mülkiyetin olmadığı, özgür bir yaşamın paylaşıldığı topraklarda buluşmak dileğiyle sonlandırıldı.

Sokak