Genel

Bolşeviklerin Devrime İhaneti: Volin’in Bir Anısı

admin

Haziran 7th, 2019

0 Comments

nnabat-anarchists-1922

Nabat Anarşist Örgütler Federasyonu üyesi tutsak anarşistler, 1922 yılında çekildiği düşünülen fotoğrafta ayaktakiler: Rebeka Yaroshevskaya, Alexey Olonetsky, V.I. Protsenko, Anton Shlakovoy. Oturanlar: A. I. Levada, Ivan Charin, Liya Gotman ve Aron Baron.

Rus Devrimi ve Anarşizm hakkında en önemli çalışmaların altına imzasını atmış, Mahnovşçina’da yer almış Volin anlatıyor:

“Gazetemizin çıkışının arifesinde haftada bir geceyi matbaada geçiriyordum. İşte Troçki’ye de görevimin ilk gecesinde rastladım. Her ikimiz de kısa süre sonra “oraya” gitmek üzere Amerika’dan ayrılmaya hazırlanıyorduk.

Bir keresinde Troçki’ye şöyle dedim;

-İyice düşünüp taşındığımda, kesinlikle eminim ki siz sol Marksistler sonuçta Rusya’da iktidara el koyacaksınız. Bu kaçınılmaz. Zira yeni doğmuş sovyetler, mutlaka burjuva hükümetle çelişkiye düşecekler. Burjuva hükümet sovyetleri ortadan kaldırmayı başaramayacak, zira ülkenin tüm emekçileri ve ayrıca ordunun tümü, elbette sonunda burjuvazinin ve onun hükümetinin karşısında sovyetlerin yanında yer alaccaktır. Halk ve hükümet sovyetleri destekleyince de girişilen mücadelede sovyetler üstün gelecek. Sovyetler üstün gelince de siz sol Marksistler kaçınılmaz olarak iktidara taşınacaksınız. Zira sendikalistler ve anarşistler Rusya’da emekçilerin dikkatini kendi fikirlerine hızlıca çekmek için çok zayıf olduklarından kitleler size güven duyacak ve siz de “ülkenin efendileri” haline geleceksiniz. İşte o zaman vay biz diğerlerinin, anarşistlerin haline! Sizinle bizim aramızda çatışma kaçınılmaz. İktidarınızı pekiştirdiğiniz andan itibaren bize zulmetmeye başlayacaksınız. Sonunda bizleri keklik gibi kurşun yağmuruna tutacaksınız…

-Haydi haydi yoldaşlar, diye cevapladı Troçki, sizler inatçı, iflah olmaz fantezicilersiniz. Halihazırda bizleri ayıran ne? Tamamen ikinci düzeyde küçük bir yöntem sorunu. Bizim gibi siz de, devrimcisiniz. Sizin gibi, biz de son tahlilde anarşistiz. Yalnızca siz anarşizminizi, herhangi bir geçiş veya hazırlık olmaksızın, hemen kurmak istiyorsunuz. Oysa biz marksistler, liberter krallığa bir sıçrayışta “atlamanın” olanaklı olduğuna inanmıyoruz. Bir geçiş dönemi öngörüyoruz; bu dönem boyunca anarşist toplum için zemin, burjuva-karşıtı bir politik iktidar, iktidardaki proleter partisinin uyguladığı proleterya diktatörlüğü tarafından temizlenip hazırlanacaktır. Özcesi söz konusu olan bir “nüans”, daha fazlası değil. Aslında birbirimize çok yakınız, bizler silah arkadaşıyız… Hele bir düşünün: mücadele edeceğimiz ortak bir düşmanımız var. Aramızda savaşmayı düşünebilir miyiz?.. Zaten geçici bir sosyalist proleter diktatörlüğün gerekliliğine kısa sürece ikna olacağınızdan hiç kuşkum yok. Dolayısıyla aramızda bir savaş olması için hakikaten bir neden göremiyorum. Eminim el ele yürüyeceğiz… Ayrıca mutabık olmasak bile, biz sosyalistlerin anarşistlere kaba güç uygulayacağını varsayarak abartıyorsunuz.! Yaşamın kendisi ve kitlelerin fikri sorunu çözmeye ve bizleri mutabık kılmaya yetecektir. Değil mi? Bir an için olsun şu saçmalığı hakikaten kabul edebilir misiniz: İktidardaki sosyalistler anarşistleri kurşuna diziyor?! Hadi canım, bizi ne sanıyorsunuz. Her halükarda bizler sosyalistiz yoldaş Volin. Dolayısıyla sizin düşmanlarınız değiliz…

Sonuç: 1919 yılının Aralık ayında, Mahnocu bölgede Bolşevik askeri yetkililer tarafından ağır hasta haldeyken tutuklandım. Beni “ünlü” bir militan kabul eden yetkililer Troçki’ye tutuklandığımı özel bir telgrafla bildirdiler ve benimle ilgili yargılarını sordular. Yine telgrafla verilen cevap hızlı ulaştı, çok kısa ve netti: “Hemen kurşuna dizin” Troçki.

Son derece talihli ve tamamen rastlantısal birtakım koşulların yardımı sayesinde kurşuna dizilmekten kurtuldum.”

Vsevolod Mikhailovich Eikhenbaum Volin, Bilinmeyen Devrim, Ayrıntı Yayınları

Comments are closed.