26A Atölye Kadıköy’de Anarşizm Üzerine – 1: İberya Devrimi aktarımı gerçekleştirildi

“1936’dan 2017’ye Anarşizm Üzerine – 1: İberya Devrimi” başlıklı aktarım, CNT’den Pablo Blasco’nun ve Devrimci Anarşist Faaliyet-DAF’tan Hüseyin Civan’ın katılımıyla 2 Aralık Cumartesi günü 26A Atölye Kadıköy’de gerçekleştirildi.

26A Atölye Kadıköy’ün ilk etkinliği olan bu aktarımda, 1936 İberya Anarşist Devrimi’nden günümüze, anarşizm üzerine teorik ve pratik deneyimler paylaşıldı.

Aktarım Devrimci Anarşist Faaliyet-DAF’tan Hüseyin Civan’ın giriş konuşmasıyla başladı. Ardından CNT’den Pablo Blasco söz alarak CNT’nin örgütlü yapısının 1936’dan çok öncelere dayandığı belirtti. Blasco, İberya Anarşist Federasyonu ve burada örgütlü anarşistlerin 1936’daki rolünden söz etti. Durruti ve yoldaşlarının gerek İspanya içinde gerekse İspanya dışında yürttükleri mücadeleleri vurgulayan Blasco, devrim sonrasındaki kolektifleşme-kooperatifleşme deneyimlerinden örnekler verdi.

Aktarım dinleyenlerin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu.