Kara Tahta’da “Kolonyalizm Döneminde Anarşist Etkileşimler” Aktarımı Yapıldı

Aktarımımızda ilk önce giriş niteliğinde Kolonyalizm kavramını ele aldık. Tarihsel olarak sahneye çıktığı dönemleri ve kolonyal topraklarda oluşan Kreol ve Mestizo kavramlarının anlamları aktarıldı. İlk kolonyal adımlar, kolonyalizm yayıldığı 14,15,16 yüzyıl dönemi genel olarak anlatıldıkan sonra sanayinin ve endüstrinin gelişerek dünyanın dört bir tanında sömürünün hat safaya ulaştığı 18 ve 19 yüzyıllar detaylı olarak anlatıldı. Bu yüzyıllarda filipinler, küba, tunus, mısır, şili, arjantin gibi ülkelerin örnekleri üzerinden sömürgeci devletler anlatıldı. Sonrasında dünyada gelişen hızlı iletişim ve deniz yolu taşımacılığı ile dünyanın dört bir yanına ulaşan anarşist yayınlar sayesinde sömürgelerde ve anakara ülkelerde anarşistlerin sömürgecilik karşıtı eylemleri ve örgütlenmeleri konuşuldu.

50 Dakikalık kısa süre tam anlamıyla yeterli olmasada, kısa kısa değinilerek Kolonyalizm döneminin en yoğun olduğu 19. yüzyılda anarşistlerin sömürgelerdeki kurtuluş mücadeleri içerisindeki konumları aktarılmış oldu.

Aktarım sonrası Kara Tahta’da kalanlar