Em Roboski ji Bîr Nakın! Roboski Vicdanımızdır!

Bugün 28 Aralık 2014 günü,devletin Roboski’de yaptığı katliamın üçüncü yılıydı.Coğrafyanın dört bir yanında Roboski’yi unutmayanların eylemleri vardı.Bizler de Lise Anarşist Faaliyet olarak Roboski’yi unutmamak ve unutturmamak için,Roboski için vicdani ret açıklamalarımızı yaptık.

Saat 14:00’da Tünelin önünden başlayan İnsan Hakları Derneği’nin düzenlediği yürüyüşte Roboski’de katledilenleri hatırlatmak için temsili olarak 34 kara tabut taşındı.Ardından Galatasaray meydanında VR-DER’in düzenlediği eyleme “Em Roboski Jİ Bir Nakın” sloganıyla başladık.

Vicdani Ret açıklayan yoldaşlarımızın Vicdani Ret metinleri ;

Zülfikar Alp:

Ez Zulfikar ALP,
Ez red dıkım ku bıbım perçeyek arteşen kujer yen dewlet en kujer.
Ez arteşa dewlete, ku se sal bere lı Robeske bombe lı ser si u çar hevalen me barand, nasnakım.
Ez arteşa dewlete, ku alikariya çeteyen IŞİD dıke u dıbe hewpar e qetliama gele kurd, nasnakım.
Ez pergala militarist, ku bı rexıstına perwerdeyi, bı seruber çand a itatte lı me inyad dıke nas nakım.,
Ez dewlete, u poles u arteşa dewlete, ku Uğur, Enes, Berkin u Kader e qetil kir nasnakim.
Ez ji wek bıraye xwe Kadir, ku Polesan çend roj bere li qaden Amede de kuştin, dı sala xwe ya şazdeh da, bi baweri ya xwe li jiyana azad, derdikevim kuçeyan, u berxwe dıdım dıji poles u arteşen dewlete u dıji qetliamen dewlete.
Ez kesera xwe ya jı bo hemu hevalan ku bı deste arteşen kujer hatın qetıl kırın, dikim hers u hers a xwe dıji hemu desthılatdaran mezın dıkım.
Ez dewleten kujer u arteşen kujer red dıkım, wek anarşistek şoreşger, red a xwe ya wijdani u tevdeyi diyar dıkım.

(Ben Zülfikar Alp,
Katil devletlerin, katil ordularının bir paçası olması reddediyorum.
Bundan 3 yıl önce Roboski’de 34 kardeşimin üzerine bombalar yağdıran devletin ordusunu tanımıyorum. Kobanê’de IŞİD çetelerine karşı her türlü yardımı yapan, bir halkın katledilmesine yönelik planların ortağı olan devletin ordusunu tanımıyorum. Eğitim sistemiyle sistematik bir şekilde bizlere itaat kültürünü dayatan militarist sistemi tanımıyorum. Ceylan’ı, Uğur’u, Enes’i, Berkin’i, Kader’i katleden devletin, polisini, ordusunu ve kendisini reddediyorum.
Bundan birkaç gün önce, Amed’de, sokak ortasında polis tarafından katledilen kardeşim Kadir gibi, ben de 16 yaşımda, özgür bir yaşama olan inancımla sokaklara çıkıyor; katil devletlerin polislerine, ordularına ve katliamlarına karşı direniyorum.
Roboski’de ve birçok yerde devletlerin ordularıyla katledilen kardeşlerimin üzüntüsünü öfkeye çeviriyor, bütün iktidarlara karşı öfkeyi büyütüyorum.
Katil devletleri ve katil orduları reddediyor; devrimci anarşist bir birey olarak vicdani ve total reddimi açıklıyorum.)

———
Günce Akpınar:

Ben Günce Akpınar, anarşist ve anti-militarist, liseli bir kadınım. Militarizm ile çok küçük yaşta tanıştım. Bana edepli ve uslu olmayı, “kız gibi” davranmayı öğretti. Sonra üzerinde önlük, elinde tebeşir, ağzından düşürmediği tehditleri ile öğretmene karşı haddimi bildirdi, itaat etmeyi öğretti.

Evde, okulda, sokakta, medyada; dört bir yandaydı militarizm. Vatanın, milletin şanını bölünmezliğini anlattı. Yaptığı katliamları, kanlı savaşlarını yüceltti, meşrulaştırdı.
T.C. Devletinin yıllardır Kürt halkına karşı uyguladığı imha ve inkar politikası doğrultusunda, kardeşi kardeşe öldürttü, katlettiği kardeşlerimizi unutmamızı, yok saymamızı dayattı. Unutmayı reddedenlere, devletin katliamlarına isyan edenlere karşılık katliamcı geleneğini sürdürdü.

Oysa ben, 14 yaşında havan topuyla katledilen Ceylan’ı, 12 yaşında 13 kurşunla vurulan Uğur’u, yaşamak için günlerce, 15 yaşında 16 kilo kalıncaya dek direnen Berkin’i unutmayı reddediyorum.
Bundan tam 3 yıl önce Roboski’de katledilenleri, bugün Kobane’de aynı katliamcı geleneğe karşı direnenleri yok saymayı reddediyorum.

Devlet; bireyi, yaşamı, özgürlüğü katleder. Ben bu ilişki biçiminin içinde yer almayı reddediyor, paylaşma ve dayanışmayla örülü bir yaşam için mücadele ediyorum. Devrimci anarşist bir birey olarak vicdani reddimi açıklıyorum. Biliyorum ki, tüm devletler terörist, tüm ordular katildir!

———–

Murat Gökkabak:

Ben Murat Gökkabak,
Devlet demek katliam demektir.
Devlet demek masum insanları katletmek demektir.,
Roboski’de 34 canı katlettiği gibi, Kobane’ de binlerce masum insanlara saldırdığı gibi.
Ben vicdan sahibi bir insan, kendi halkının özgürlüğü için mücadele eden insanlara silah doğrultmak istemiyorum.
Devrimci Anarşist bir birey olarak vicdani reddimi açılıyorum.

——
Atakan Polat:

Ben Atakan Polat; Roboski’de, Gazi’de, Maraş’ta, Dersim’de, Sivas’ta, Çorum’da, Kürdistan’ın birçok yerinde ve eli değdiği her yerde yaşamlarımızı çalan devlete karşı; devrimci anarşist bir birey olarak vicdani reddimi açıklıyorum

Yıllar boyu yaşanan her bombardımanda, her savaşta, her katliamda yeniden öğrendik: DEVLET KATLEDER!

Ben, devletlerinin sınırlarının ve katliamlarının olmadığı özgür bir dünya için mücadele eden devrimci anarşist bir birey olarak, devletlerin katliamlarının, bu katliamların sürdürücüsü ordularının bir parçası olamayacağım. Devlet bize “öldür” dediğinde, onun otoritesine itaat etmeyeceğim. Okul adı verilen kışlalarda militarizmin kölesi, yaşamlarımızı katleden devletlerin savaşlarının bir piyonu olmayacağım.

Yunanistan’da Alexis’i, İstanbul’da Berkin’i, Kürdistan’da Ceylan’ı, Kadir’i, Uğur’u ve nice kardeşimizi katleden devletin, elime zorla tutuşturduğu silahı tutmayacak; vicdanımın sesini dinleyecek ve devletlerin katliamlarına karşı özgür bir dünya için mücadele edeceğim.

————
Oğuzhan Arıcan:

Ben Oğuzhan Arıcan.
Roboski’de katledilen 34 kardeşim için, vicdani ve total reddimi açıklıyorum.
Devlet beni 7 yaşımdan 15 yaşıma kadar okul dediği hapishanelere kapattı. Yıllar boyu milli güvenlik, milli tarih, milli coğrafya dersleriyle, beni, kendi yarattığı sınırlar uğruna ölmeye hazır olacak bir asker etmeye çalıştı. 9 sene boyunca, sebebini bile bilmeden “eğitilmeye” devam ederken, devletin kendi çıkarları uğruna yarattığı “düşmanlık yalanları”nı dinledim, bu yalanlarla yaratılan devletin katliamlarla dolu tarihini öğrendim.
Bundan yıllar önce Maraş’ta, Çorum’da, Dersim’de ve Roboski’de katleden devlet, bugün kendi yarattığı çetelerle Kürdistan’da yeni katliamları planlıyor, bir halkı yok etmeye, katletmeye hazırlanıyor.
Ben, devrimci anarşist bir birey olarak, devletin kanlı elleriyle bana uzattığı silahı tutmayı reddediyorum. Katliamcı orduların bir parçası olmamak, halkların özgürlük mücadelelerini büyütmek, özgür bir dünyayı yaratmak için vicdani reddimi açıklıyorum.

Yaşasın devrimci anarşizm, yaşasın reddeden vicdanlar!

————-
Orhan Alim Kaya:

Ben Orhan Alim Kaya. Anarşist bir Kürdüm. Militarizm bizi var olan her şeyimizi yok etmeye mahkum eder. Tanrı bir yaratır bir öldürür, Devlet ise hep öldürür. Ben roboskideki ”KAÇAKÇILARI” öldürmek istemiyorum, Ben katil olmak istemiyorum ve devletin zorunlu tuttuğu askerliği reddediyorum.