KaraTahta’da “Anarşist Türküler” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da “Anarşist Türküler” aktarımı, Emrah Tekin tarafından gerçekleştirildi.

Aktarım, geleneksel dönem ve modern dönem olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Geleneksel dönemde, Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme dönemi olarak adlandırılan sürecin yanı sıra alevi geleneğinden de türküler yer aldı.
Osmanlı’da -özellikle bahsi geçen süreçte- devletin asıl maddi kaynağı olan savaş ve işgallerin azalmasıyla doğru orantılı olarak, halktan toplanan vergiler arttırıldığı ve halkın elinde ne var ne yoksa el koyan Öşür Vergisi’nin ise bunlardan en ağırı olduğu hatırlatıldı.

17. ve 18. yüzyıllarda “Çatal Çama” ve Aşık Serdari’ye ait “Nesini Söyleyim” türküleri başta olmak üzere pek çok türküde baskılara karşı adalet arayışı ses bulmuştu. “Yürü bre Hızır Paşa”dan “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”a kadar pek çok türkü de hikayelerinin aktarımıyla dinlendi.

Modern dönemde ise, aşıkların zamlara, çalışma koşullarına, yaşamın her alanındaki türlü adaletsizliğe başkaldıran türkülerinden günümüzün “protest” denilen müzik gruplarına kadar pek çok örnek verildi.

Aktarım sonunda -sadece yaşadığımız coğrafyada değil, dünyanın dört bir yanında- müziğin bir adaletsizliklere isyan yöntemi olduğu vurgulandı. Mart ayında başka bir coğrafyadan isyan müziklerine dair bir aktarım yapılması önerildi.