Karatahta’da “Beşeri Coğrafya’nın Anarşist Kökeni” Aktarımı Yapıldı

Kara Tahta’da Beşeri Coğrafya’nın Anarşist Kökeni aktarımı Zeynel Çuhadar tarafından gerçekleştirildi.

İki ana bölümde incelenen aktarımın ilk bölümünde Coğrafya disiplinlerinin temel niteliklerinden ve bunun anarşizmle olan ilişkisinden bahsedildi. Coğrafya kelimesinin etimolojik kökeni, ilk coğrafyacının kim olduğu, coğrafyanın temel inceleme alanları gibi konulardan bahsedildikten sonra anarşizmle olan ilişkilerden bahsedildi.
Coğrafya disiplinin kuruluşu ve kapitalist amaçlarla şekillendirilmesine karşı, Yeraltı Kritik Coğrafya’sının eleştirileri üzerinde duruldu. Elisee Reclus ve Peter Kropotkin’in yaşam öyküleri ve coğrafyayla olan bağları üzerine bilgilerle devam eden etkinliğin ilk bölümü burada sona erdi.

Aktarımın ikinci bölümünde Beşeri Coğrafya ve diğer Coğrafya disiplinlerine dair incelemelerin son yıllarda toplumsal hareketlerin etkisiyle tartışılmaya başlanan mekan politikalarına kaynaklık ettiğinden bahsedildi. David Harvey, Maurice Marleau Ponthy gibi farklı alanlarda çalışmış düşünürlerin mekan meselesine ilişkin yorumlarından kısaca söz edildikten sonra yorum kısmına geçildi ve etkinlik sonlandı.