“Sınıf Mücadelelerinde Genç İşçiler” Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

“Sınıf Mücadelelerinde Genç İşçiler” başlıklı etkinliğimiz ile genç işçilerin örgütlü mücadelesini konuştuk.

Etkinliğimizin çağrı metni:

Genç işçiler, kapitalist sistemde en çok sömürülen işçilerin başında geliyor. Genç işçiler, aynı işte uzun süreli çalış(a)madıkları için özellikle hizmet sektöründe en angarya işler kendilerine yaptırılıyor. Esnek çalışma saatleri denilerek uzun süreler çalıştırılan genç işçiler, kendilerine patronlar tarafından çıkarılan sorunları konuşmak için bir araya geliyor ve sınıf mücadelelerindeki yerlerini tartışıyorlar.

 

GENÇ İŞÇİ DERNEĞİ