Mahkeme; “Direnişteki İşçi Kenan Güngürdü’nün İşten Atılması Hukuksuzca”

İdare Mahkemesi, ‘Taşeron düzenlemesi’ kapsamında Zeytinburnu Belediyesi tarafından işten atılan Kenan Güngördü’nün yaptığı başvuruyu karara bağladı. Kararda, Güngördü’nün işten atılmasının hukuksuz olduğu belirtilerek, “yürütmenin durdurulması” yönünde karar verdi.

Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan 11 taşeron işçi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen ‘Taşeron düzenlemesi’ kapsamında işten çıkarılmıştı. Belediyedeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ndeki işinden çıkarılan işçilerden biri de Kenan Güngördü’ydü.

İdare Mahkemesi, 26 Haziran tarihinde “Yürütmenin durdurulması” yönünde karar verirken, karar Güngördü’ye 20 Temmuz’da tebliğ edildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgili hakkında edinilen kanaatler ile kadroya alınması uygun görülmemiş ise de yasadışı örgüte aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olup olmadığı, örgütle sıkı işbirliği içinde bulunup bulunmadığı, bunları destekleyip desteklemediği, sempatizanı olup olmadığı yönünde titizlikle araştırılması, bu yöndeki kanaatin mümkün olduğunca farklı bilgi ve delillerle desteklenmesi, ancak bu durumun sabit görülmesi halinde davacının kadroya alınmasına izin verilmemesi gerekirken bu yönde bir inceleme yapılmaksızın başkaca bir delil ve bilgi sunulmaksızın sadece geçmiş dönemdeki durumuna ilişkin soyut beyanlar içeren arşiv araştırması belgesine dayalı olarak davacının güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle atamasının yapılmamasına ilişkin olarak tesis olunan dava konusu işlemde hukuki uyarlık görülmemiştir.”

Zeytinburnu belediyesi önünde direnişine devam eden Kenan Güngördü işine dönene dek mücadele edeceğini söyledi.

 

GENÇ İŞÇİ DERNEĞİ