Koç Üniversitesi’nde Direniş: Taşerona Hayır

koçüni2

2 Nisan 2013 günü mesai bitiminde bindikleri servislerin yol ortasında durdurulmasıyla işlerine son verildiğini öğrenen Koç Üniversitesi temizlik işçileri, üniversitenin Sarıyer’deki kampüsü önünde direnişe başladı.

İşten atılan temizlik işçileri, Koç Üniversitesi ile taşeron firma ISS arasındaki anlaşmanın sona ereceği tarih olan 13 Mayıs’ta işten çıkarılmayı bekliyorlardı. Bununla ilişkili olarak üniversitedeki öğretim görevlileri ve öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirerek, işten atılmalara karşı ne yapabileceklerini tartıştılar.  Bu toplantının haberini alan taşeron firmanın yetkilileri, aynı gün iş bitiminde işçilerin bindiği servisi durdurarak, işçileri işten kovulduklarını ve okula girişlerinin o günden itibaren yasaklandığını söyledi. Bunun üzerine taşeron işçileri üniversite kapısının önüne direniş çadırlarını kurarak, bu adaletsizliğe karşı mücadelelerine başladılar.

Direnişin başladığı günden itibaren öğrenciler ve öğretim görevlilerinin desteğiyle, üniversite önünde gece ve gündüz nöbette olan taşeron işçilerini, direnişlerinin 3.gününde ziyaret ettik.  Üniversitenin girişini astıkları pankartlarla, dövizlerle, çadırlarıyla ve Sarıyer halkının da desteğiyle eylem alanına çeviren işçiler, sadece taşeron firmaya değil, üst işveren konumundaki rektör Umran İnan’a karşı da direniyor. Rektör Umran İnan’ın işe alacağı yeni temizlik işçilerine karşı üniversite içine giren her aracı kontrol eden işçiler, rektörün yıldırma politikalarına ve jandarmanın baskılarına karşı, direniş nöbetlerini sürdürüyorlar.

Kapitalizm birçok farklı sektörde, taşeron işçilere güvencesiz çalışma koşullarını, iş cinayetlerini, ekonomik sömürüyü dayatıyor. Koç Holding gibi büyük şirketler taşeron firmalar aracılığıyla görünmez kılınmak istense de taşeron sistemin alt firmalarıyla, üst işverenleriyle bütünlüklü bir kapitalist yapı olduğunu biliyoruz. Taşeron sisteme karşı mücadele eden, işten atılan Koç Üniversitesi temizlik işçilerinin bu haklı mücadelesini selamlıyoruz.

koçüni

Fabrika, Sokak