6 İşçi 6 Sahne Film Etkinliğimizi Gerçekleştirdik

 

iş yerinde yaşanılan adaletsizlikleri, mobingi, patron- şef- müdür baskısını, tacizini, zamanın üzerimizdeki tahakkümünü, işçilerin kendi içindeki dayanışmasını konu alan 6 sahneden derlediğimiz film etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bisiklet Hırsızları, Complaince (İtaat), Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler, Cashback ( Zamana Güzellik Kat), Asiye Nasıl Kurtulur? ve Fight Club ( Dövüş Kulubü) filmlerinden seçtiğimiz kesitlerle sahneleri yorumladık, sohbet ettik.

Hizmet sektöründe çalışan biz genç işçiler; aslında filmdeki sahnelerin çoğunu belki  yaşamış belki de tanık olmuşuzdur. Sannelenen bu sorunlar karşısında neler yapabiliriz, Genç İşçi Derneği bu sorunlar karşısında ne yapmayı önerir başlığında örgütlülüğün gücünü ve dayanışmayı büyütmek adına birlikte mücadele etmenin önemli olduğunu vurguladık.

Biz genç işçiler her yerdeyiz; yemeğinizi pişiriyoruz, çöplerinizi döküyoruz, giydiklerinizi dikiyoruz, evinizi temizliyoruz, geceleri sizleri biz koruyoruz. Yani siz patronlar bizlere muhtaçsınız! Yaşadığınız evleri biz inşa ediyoruz. Ama inşa ettiğimiz gibi yıkmasını da biliriz, bu adaletsiz düzeni yıkacak olan bizleriz! Patronsuz, sömürüsüz, hiyerarşisiz bir dünya yaratmak için örgütleniyoruz!

GENÇ İŞÇİ DERNEĞİ