Sınıf Mücadelelerinde Genç İşçiler Etkinliği

Genç işçiler, kapitalist sistemde en çok sömürülen işçilerin başında geliyor. Genç işçiler, aynı işte uzun süreli çalış(a)madıkları için özellikle hizmet sektöründe en angarya işler kendilerine yaptırılıyor. Esnek çalışma saatleri denilerek uzun süreler çalıştırılan genç işçiler, kendilerine patronlar tarafından çıkarılan sorunları konuşmak için bir araya geliyor ve sınıf mücadelelerindeki yerlerini tartışıyorlar.

Aktarıcılar: İrem Gülser, Gökhan Soysal

Tarih: 29 Nisan Pazartesi
Saat: 19.30

Yer/Adres: Kadıköy 26A Atölye
Osmanağa Mahallesi, Serasker Caddesi, Mimarçıkmazı Sokak, No: 9/3 Kadıköy/İstanbul

Facebook Etkinliği: https://www.facebook.com/events/2229076040547300/

GENÇ İŞÇİ DERNEĞİ