“AKP Oylarıyla Reddine…”

Yaşadığımız coğrafyada,  son 10 yıl içinde uyuşturucudan yatan hasta sayısının yüzde 381 oranında arttığı, bunların yüzde 11’inin ise 15 yaş altı çocuklardan oluştuğu belirtiliyor. Kullanımı, üretimi ve ticareti devlet tarafından da üzeri örtük bir şekilde teşvik edilen uyuşturucuya dair bu ve buna benzer rakamsal  veriler hemen her gün medyaya düşüyor.

Meclis’e sunulan sentetik uyuşturucuların imalatı, dağıtımı, satışına ilişkin süreçlerin belirlenmesi ve önlenmesi’ önergesi ise, toplumu muhafazakarlaştırma politikasını sürdüren iktidar partisi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.  AKP’nin şu andaki fiili koalisyon ortağı MHP  tarafından verilen önergenin reddedilmesi, akıllara yine AKP  tarafından, farklı konularda muhalefet partilerinin önergelerinin reddedilmesini getirdi.

Yine yakın bir zamanda, devletin sürdürdüğü savaş politikalarının sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilecek olan bireysel silahlanma konusunda verilen önerge de yine AKP oylarıyla reddedilmişti. Bireysel silahlanma nedeniyle son olarak 13 Ekim’de 17 yaşındaki Helin Palandöken bir erkek tarafından katledilmişti. Umut Vakfı’nın raporlarına göre ise, 2017 yılının 22 Eylül’üne kadar ateşli silahlarla işlenen 2525 olayda; 1575 kişi yaşamını yitirdi, bir kısmı ağır olmak üzere 2670 kişi de yaralandı.

Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında, zorunlu askerliklerini yaparken Manisa ve Diyarbakır’da yedikleri yemeklerden dolayı 1000 civarında asker zehirlenmişti. Askerlere yemek temin eden şirketin iktidar partisi AKP ile olan ilişkileri o süreçte medyaya yansımıştı. ‘TSK’daki yemek ihalelerinin ve yemek şirketlerinin teknik ve hijyen şartlarının araştırılması amacıyla’ Meclis’e verilen önerge yine AKP oylarıyla reddedildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, kamuoyunu en çok meraklandıran konulardan biri de “darbenin siyasi ayağının” kim ya da kimlerden oluştuğu idi. Bazı muhalefet partilerince gündeme getirilen “kontrollü darbe” iddiaları sıcaklığını korurken, darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için HDP’nin verdiği önerge, geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

13 Mayıs 2014’te Soma’da, yaşadığımız coğrafyanın en büyük işçi katliamı yaşandı. En az 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliam sonrası, genelde madencilik sektöründeki şirketlerin, özelde ise Soma Katliamı’ndaki şirketin iktidar partisi ile ilişkileri deşifre olmuştu. Soma’daki maden ocaklarında iş güvenliğine dair muhalefet tarafından, katliamdan 20 gün önce verilen kontrol ve denetleme önergesi diğer örneklerde olduğu gibi AKP  tarafından reddedilerek, yaşanan katliamın nedeninin, hiç de o günkü devlet yöneticilerinin belirttiği üzere “fıtrat” olmadığı doğrulanıyordu.