Devlet Dimitris Koufontinas’ı Öldürüyor – Anarşist Politik Örgütlenme/Yunanistan

Yunanistan’da bulunan Anarşist Politik Örgütlenme (A.P.O), 8 Ocak’tan beri açlık eyleminde olan devrimci Dimitris Koufontinas için bir bildiri yayımladı. Bildirinin Türkçe çevirisini paylaşıyoruz.

Devlet Dimitris Koufontinas’ı Öldürüyor

8 Ocak’tan bu yana açlık grevinde olan ve şu an sağlığı kritik durumda olan Dimitris Koufontinas, Yeni Demokrasi hükümeti tarafından verilen açık bir politik tercih sonucu hazırlanmış yok oluşuyla karşı karşıya. Faşistleşmeye, acımasız sömürüye ve her türlü toplumsal direnişe karşı baskının yoğunlaştırılmasına mesaisini harcayan ve anarşist harekete sürekli saldıran devlet mekanizmaları, şimdi de bir açlık grevcisinin vücuduna korkunç gerçekliğini kazıyor.

Siyasi bir tutsağın hayatının, toptan bir çürüme halindeki rejimin aşırı sağ siyasi gündemi ölçeğinde değerlendirildiği bir gerçeklik. Açlık grevcisini ölümle kınamaya karar veren bu güce susamış zorbalar aynı zamanda küçük çocukları soğukla terbiye edenler, yoksullaştırma ve toplama kampları kuran, cinsel sömürüden çocuk istismarına her türlü vahşeti kurgulayanlardır. Onlar protesto etmeye cesaret ettikleri için her gün ülke çapında yüzlerce insanı tutuklayıp dövenlerdir.

İşçiler iş yerlerinde kalabalık halinde çalışıyor ve toplu taşımalar doluyorken politik gösterilerin yasaklanması açıkca gösteriyor ki pandemi, iktidarı elinde tutanlar için sadece bir baskı aracıdır. Pandemi boyunca binlerce insanın ölümü onların kar ve kontrol merkezli politikalarının bir sonucudur. Bu politikalar sebebiyle sağlık sistemi çözülmüş, marketler ve iş yeri kalabalıklaşmıştır. Sokağa çıkma yasakları, sonu gelmeyen soruşturmalar ve cezaların arttırılması modern totalitarizmin kurulması yönünde atılmış adımlardır. Artan toplumsal öfke kendini; sadece baskıya karşı ve açlık grevcisiyle dayanışmak amaçlı başta anarşist hareket olmak üzere yüzlerce insanın katıldığı devamlı ve ısrarlı eylemliliklerde değil aynı zamanda eğitim kısıtlamalarına karşı protestolarda da gösteriyor. Kendini -ileride daha da büyüyecek- irili ufaklı direnişlerde gösteriyor.

Dimitris Koufontinas’ın açlık grevi ve devletin elindeyken yaşamını yitirme ihtimali geri dönülemeyecek bir noktadır. Öngörülemeyen sonuçları olan bir savaş ilan ederek faşist devletin dayatmasını bu şekilde onaylayacak olan otoriterler için ilk zayiat bir siyasi tutsak olacaktır. Mücadele eden insanlar ve kendilerini Koufontinas’ın ölümünün karşısında konumlandıran bütün bir halk içinse, zalimlerin tamamen rahatça nefes alması anlamına gelecektir.

Dimitris Koufontinas Yaşamalı

Mücadalesi Zaferle Sonuçlanmalı!

Anarşist Politik Örgütlenme